Lublin – konferencja “Zero tolerancji dla przemocy” – Amnesty International

Lublin – konferencja “Zero tolerancji dla przemocy”

Organizatorami konferencji są:

Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Realizacji Krajowego Programu Działań
na Rzecz Kobiet oraz Amnesty International.

Konferencja poświęcona będzie występowaniu przemocy wobec kobiet w
województwie lubelskim,  jej skali oraz sposobom jej przeciwdziałania.

Program konferencji pt. -Zero tolerancji dla przemocy-

Lublin 28 maja 2004 r.

Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

12.00 Otwarcie konferencji.

12:05-12:20 Roczny raport Amnesty International – Piotr Skrzypczak AI

12:20-12:50 Przemoc wobec kobiet: kwestia polityczna i społeczna. – Zuzanna
Dąbrowska- Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn

12:50-13:10 Przemoc wobec kobiet wyzwaniem dla lubelskiej policji – Raport
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – Kom. Edyta Naja

13:10-13:40 Psychologiczne aspekty pomagania kobietom, ofiarom przemocy, w
oparciu o doświadczenia pracy Stowarzyszenia -Stop-. – Dr Piotr Szczukiewicz

13:40-14:00 Działalność Wojewódzkiego Centrum Informacyjnego dla Ofiar
Przestępstw i Wykroczeń w Lublinie. – Stanisław Dąbrowski- p.o. Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie.

14:00 – 14:30 Dyskusja.

14:40 Podsumowanie i zamknięcie konferencji.


kontakt: Piotr Choroś tel. 0608-01-66-11

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4825