Mali: Cywile zagrożeni atakami z każdej strony konfliktu – Amnesty International

Mali: Cywile zagrożeni atakami z każdej strony konfliktu

Pozasądowe egzekucje, prześladowania, werbowanie dzieci-żołnierzy - za te poważne naruszenia praw człowieka odpowiadają obie strony konfliktu w Mali. W śmierć cywilów zamieszane mogą być również wojska francuskie, wynika z doniesień badaczy Amnesty International.

Z dokumentów zebranych przez Amnesty International podczas 10-dniowej  misji w regionie Afryki Zachodniej wynika, że podczas toczącego się konfliktu z ugrupowaniami zbrojnymi malijska armia dopuściła się poważnych naruszeń praw człowieka oraz pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego, w tym pozasądowych egzekucji cywilów.

Nowy raport z misji przedstawia również obawy, iż islamskie ugrupowania zbrojne dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka oraz pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego, wliczając w to akty bezprawnych mordów i werbowanie w swe oddziały dzieci-żołnierzy.

Co więcej, są dowody na to, że co najmniej pięciu cywilów, w tym troje dzieci, zostało zabitych podczas ataku z powietrza przeprowadzonego w ramach wspólnej operacji wojsk francuskich i malijskich w celu powstrzymania ataków ze strony islamskich ugrupowań zbrojnych.

– Jako że w Mali wciąż toczą się walki, wszystkie strony konfliktu muszą zapewnić, że uszanują międzynarodowe prawo humanitarne, a w szczególności, że zagwarantują humanitarne traktowanie wszystkim wziętym do niewoli podczas przeprowadzania działań operacyjnych, po to aby zminimalizować krzywdy wobec cywilów – powiedział Gaëtan Mootoo, badacz Amnesty International.

Podczas swojej wizyty, delegacja z Amnesty International przeprowadziła badania w takich miastach jak: Ségou, Sévaré, Niono, Konna i Diabaly.

Amnesty International zebrała zeznania świadków, według których 10 stycznia 2013 roku, w przeddzień francuskiej interwencji, malijska armia aresztowała i dokonała pozasądowej egzekucji na ponad dwóch tuzinach cywilów, głównie w północnej części miasta Sévaré. Naoczni świadkowie w Sévaré opisywali, jak widzieli żołnierzy wrzucających ciała kilku ludzi do studni w okolicach Wa?ludé.

– Gdy ciała zostały wrzucone i były już w studni, [żołnierze] wystrzelili w studnię dwie lub trzy serie z karabinów maszynowych – powiedział jeden ze świadków.

Ludzie opowiadali, że malijskim siłom bezpieczeństwa najwidoczniej zależało na ludziach, których podejrzewali o powiązania z islamskimi ugrupowaniami zbrojnymi. Często swoje podejrzenia opierali na bardzo niepewnych podstawach, takich jak ubrania, które ludzie nosili lub ich pochodzenie etniczne.

– Wielu ludzi naprawdę boi się aresztowań, lub czegoś gorszego ze strony armii. Siły bezpieczeństwa muszą zagwarantować ludziom ochronę przed jakimikolwiek represjami z powodu przynależności etnicznej lub poglądów politycznych – mówi Gaëtan Mootoo.

– Władze powinny natychmiast rozpocząć niezależne i bezstronne śledztwo w sprawie wszelkich doniesień o pozasądowych egzekucjach przeprowadzonych przez siły zbrojne oraz powinni zawiesić w swych obowiązkach wszystkich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, którzy są podejrzani o branie udziału w aktach naruszania praw człowieka – przekonuje badacz Amnesty International.

Dodatkowo, malijska armia dokonywała samowolnych aresztowań ludzi podejrzanych o powiązania z bojownikami. Amnesty International rozmawiało z kilkoma zatrzymanymi, którzy donosili o pobiciach lub innych przypadkach znęcania się podczas przebywania w areszcie.

Amnesty International udokumentowała również doniesienia o pozasądowych egzekucjach przeprowadzanych przez islamskie ugrupowania zbrojne. Naoczni świadkowie opisywali, jak 14 i 15 stycznia w mieście Diabaly bojownicy, natychmiast po pojmaniu, zabili pięciu rannych żołnierzy malijskich i jednego cywila.

W Diabaly kilkoro ludzi opisywało, iż widziało dzieci, niektóre niemające więcej niż dziesięć lat, uzbrojone w karabiny i walczące u boku islamskich bojowników. W Ségou Amnesty International miało możliwość porozmawiania z dwójką pojmanych dzieci-żołnierzy. Jeden z nich miał objawy choroby umysłowej.

– Chłopiec był cichy i przygnębiony, nie był w stanie z nami rozmawiać, tak jakby jego umysł nie do końca był obecny – mówi Gaëtan Mootoo. – Werbowanie dzieci-żołnierzy musi się natychmiast skończyć, a dzieci, które wciąż są w szeregach islamskich ugrupowań zbrojnych powinny zostać uwolnione.

Istnieją też niepokojące dowody, które sugerują, iż pięciu cywilów, w tym matka i jej troje małych dzieci, zostało zabitych podczas ataku z powietrza, przeprowadzonego przez francuskie i malijskie wojska w ramach kontrofensywy. Atak nastąpił o poranku 11 stycznia 2013 roku w mieście Konna, w pierwszy dzień francuskiej interwencji.

Przedstawiciele francuscy oświadczyli Amnesty International, że nie przeprowadzali oni żadnych ataków w tym czasie w Konna, podczas gdy członek wyższego szczebla rządu malijskiego oraz wysokiej rangi przedstawiciel wojskowy potwierdzili, iż wspólna operacja, mająca na celu miasto Konna, rozpoczęła się o poranku 11 stycznia, przy współudziale wojsk francuskich.

– Jest absolutnie konieczne, aby Francja i Mali przeprowadziły śledztwo, dzięki któremu dowiedzą się, kto przeprowadził ten atak. Wszelkie ustalenia muszą być całkowicie ujawnione, aby można było określić, czy doszło do jakichkolwiek naruszeń międzynarodowego prawa – mówi Gaëtan Mootoo.

Tłumaczyła: Anna Gąsior

Poniżej cały raport z misji Amnesty International w Mali.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Katar: na miesiąc przed mundialem pracownicy-migranci wciąż są wyzyskiwani, ujawnia raport Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

1922