Mamy Traktat o Handlu Bronią! – Amnesty International

Mamy Traktat o Handlu Bronią!

ONZ stawia prawa człowieka w sercu historycznego Traktatu o Handlu Bronią Dziś na forum ONZ rządy przyjęły Traktat o Handlu Bronią, który zakazuje państwom transferów broni konwencjonalnej do innych krajów, gdy istnieje ryzyko, że broń ta będzie wykorzystywana do popełnienia lub ułatwienia ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych.

BG3AMYlCUAADf8B

Na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 155 państw głosowało za przyjęciem Traktatu zaledwie kilka dni po tym, jak Iran, Korea Północna i Syria – trzy kraje łamiące prawa człowieka i podlegające różnym rodzajom sankcji ONZ – w cyniczny sposób próbowały go zablokować.

To historyczny moment. Po wielu latach kampanii, większość państw zgodziła się przyjąć globalny Traktat, który może zapobiec przepływom broni do krajów, w których zostanie ona użyta w celu popełnienia zbrodni – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.

– Pomimo cynicznej próby zablokowania przez Iran, Koreę Północną i Syrię projektu zdecydowana większość narodów świata wykazała spektakularne poparcie dla Traktatu, który oparty jest o prawa człowieka.
Traktat zobowiązuje również wszystkie rządy do oceny ryzyka transferu broni, amunicji lub ich elementów do innego kraju, w którym mogą być one wykorzystane do popełnienia lub ułatwienia poważnych naruszeń międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka. Państwa zgodziły się powstrzymać transfer w przypadku, gdy znaczące ryzyko jest realne i nie może być złagodzone.

– Kiedy weźmie się pod uwagę ogromne interesy gospodarce i polityczne producentów i eksporterów broni, Traktat ten jest hołdem zarówno dla społeczeństwa obywatelskiego, które opowiedziało się za ocaleniem ludzkiego życia i  zmniejszeniem cierpienia, jak i dla rządów, którzy posłuchały wezwania – powiedziała Draginja Nadaždin. – W ciągu najbliższych czterech lat roczny obrót bronią konwencjonalną, amunicją, komponentami i częściami broni przekroczy 100 miliardów dolarów. Jednak dziś państwa postawiły ludzi i ich bezpieczeństwo na pierwszym miejscu.

Amnesty International odegrała ważną rolę w prowadzonych od wczesnych lat 90. działaniach społeczeństwa obywatelskiego i laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, by osiągnąć solidne, prawnie wiążące globalne zasady międzynarodowego handlu bronią i powstrzymać transfery broni, które podsycają konflikty i naruszenia.
Traktat został przyjęty po ponad sześciu latach obrad ONZ. W grudniu 2006 r. Zgromadzenie Ogólne zgodziło się na konsultacje z wszystkimi państwami w sprawie możliwości, zakresu i zasad Traktatu regulującego międzynarodowy handel bronią konwencjonalną.

Sekretarzowi Generalnemu ONZ odpowiedziała rekordowa liczba krajów – prawie wszystkie pozytywnie. Prawa człowieka i prawo humanitarne zostały umieszczone na szczycie listy kryteriów.
Zakres przyjętego Traktatu obejmuje główne kategorie broni konwencjonalnej, w tym broni strzeleckiej i lekkiej, które są masowo obecne w krajach, gdzie występują konflikty o ograniczonym zasięgu, przemoc zbrojna i ogromna liczba ofiar cywilnych.

– Jak podczas większości tego typu negocjacji, nie osiągnęliśmy wszystkiego, czego chcieliśmy. Na przykład amunicja nie została w pełni włączona do wszystkich przepisów traktatowych. Jednak Traktat może być poprawiony i zawiera silne zasady zapewniające solidne podstawy dla budowania międzynarodowego systemu ograniczającego transfery broni do tych, którzy popełniają zbrodnie, zarówno w czasie wojny, jak i pokoju – powiedziała Draginja Nadaždin. -Ta sytuacja pokazuje, że kiedy pojawia się dobry pomysł, który pomoże uczynić świat lepszym, społeczeństwa naprawdę mogą go zrealizować i wprowadzić zmiany w skali całego globu.

Traktat zostanie otwarty do podpisów i ratyfikacji 3 czerwca 2013 r. na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ i wejdzie w życie wkrótce po ratyfikacji przez 50 państw.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

1868