Przekaż
1%

podatku
PRZEKAŻ 1% NA OCHRONĘ PRAW CZŁOWIEKA W POLSCE!

- Mam prawo uczestniczyć w pokojowych zgromadzeniach.
- Chcę niezależnego sądownictwa.
- Walczę o prawa kobiet.

Dowiedz się więcej

Maraton 2008 – dobra wiadomość – Sergiej Gurgurov (Mołdawia) wygrywa przed Trybunałem w Strasbourgu

Sprawa Gurgurov przeciwko Mołdawii została rozstrzygnięta przez Europejski Trybunał Praw Człowieka 16 czerwca 2009. Sprawa dotyczyła torturowania Gurgurova w policyjnym ośrodku zatrzymań oraz próby zatuszowania sprawy przez prokuraturę.

Na zdjęciu: Gurgurov z listami od działaczy Amnesty, 29 grudnia 2008.
Gurgurov (ur. 1978) został zatrzymany w październiku 2005 roku w Kiszyniowie pod zarzutem kradzieży telefonów komórkowych. Według jego relacji, po zatrzymaniu był maltretowany prawie każdego dnia, aby wymusić na nim przyznanie się do szeregu przestępstw, których nie popełnił, w tym morderstwa. Kiedy nie chciał się przyznać, 31 października został zabrany na główny posterunek policji, gdzie pięciu policjantów torturowało go przez wiele godzin. Między innymi, jego ręce i nogi zostały związane razem z tyłu, a następnie został podwieszony na metalowym pręcie. Nałożono mu na twarz maskę gazową i co pewien czas odcinano dopływ powietrza. Do jego uszu przyczepiono kable, a następnie poddano elektrowstrąsom. Był bity po głowie i uszach oraz poddawany elektrowstrząsom przez uda. Kiedy leżał na podłodze, położono na nim ciężar 32kg. Wielokrotnie tracił przytomność.
W wyniku tortur doznał trwałych urazów i przyznano mu drugą grupę inwalidzką.
16 lipca Trybunał jednogłośnie orzekł naruszenie art. 3 Konwencji (zakaz tortur) – zarówno ze względu na silny ból, któremu został poddany na policji, jak i ze względu na trudności tworzone przez prokuraturę w zidentyfikowaniu odpowiedzialnych osób. Orzekł również naruszenie art. 13 (prawo do efektywnego środka odwoławczego), ponieważ dochodzenie jakiegokolwiek odszkodowania za cierpienie.
Sąd przyznał Sergiejowi Gurgurovowi odszkodowanie 45 000 euro.
Całe orzeczenie można przeczytaćtutaj:
W obronie Gurgurova i do niego samego pisaliśmy podczas ubiegłorocznego Maratonu Pisania Listów. Te z wyrazami solidarności, adresowanego do niego, były ogromnym wsparciem. Ich dlasze wysyłanie nie jest już konieczne. Jednak jak informuje prawnik Gurgurova, pomimo orzeczenia Trybunału, mołdawskie władze wciąż nie wszczęły dochodzenia w sprawie torturowania Gurgurova na policji w październiku 2005. W tej sytuacji prosimy, aby nadal wysyłać apele do władz.Całość historii Gurgurova wraz z adresami władz.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia