Maraton: 78800 listów!! – Amnesty International

Maraton: 78800 listów!!

Maraton organizujemy co roku w okolicach 10 grudnia dla uczczenia rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W tym roku przypadła jej sześćdziesiąta rocznica, więc fakt, że napisaliśmy ponad 70 tysięcy listów nabiera symbolicznego znaczenia.

Mamy nadzieję,  że listy będą równie skuteczne jak w poprzednich latach i dzięki wysiłkowi wielu ludzi zmieni się los tych, którzy czekają na wsparcie.

To były niesamowite chwile, dziękujemy wszystkim, którzy z nami pisali.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3264