Maraton Pisania Listów: Dobra wiadomość z Nikaragui – Amnesty International

Maraton Pisania Listów: Dobra wiadomość z Nikaragui

Zakończenie śledztwa toczącego się przeciwko tym dziewięciu działaczkom jest ogromnym osiągnięciem i w ogromnej części udało się to osiągnąć dzięki kampanii, którą zorganizowały same kobiety, by uświadomić ludziom jakiemu zastraszeniu były poddawane. Mocno wierzymy, że również praca sekcji, grup, jak i pojedynczych członków Amnesty International odegrała fundamentalną rolę w podjęciu decyzji o zamknięciu sprawy, co same kobiety mocno i wielokrotnie to podkreślały. Ogromne dzięki dla wszystkich, którzy pracowali z nami nad tą sprawą, w tym osobom, które napisały listy podczas Maratonu Pisania Listów 2009.
tłum. Agata Basińska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2742