Maraton w szkolnych grupach Amnesty International 10-11 grudnia 2005 r. – Amnesty International

Maraton w szkolnych grupach Amnesty International 10-11 grudnia 2005 r.

 


Wystarczy naprawdę niewiele – przede wszystkim gotowość kilku osób z Waszej grupy lub szkoły do spędzenia kilku czy kilkunastu godzin z długopisem, kartką papieru, kopertą i znaczkiem pocztowym. Pamiętajcie, że aby wziąć udział w Maratonie musicie porozmawiać ze swoim opiekunem lub opiekunką oraz dyrektorem lub dyrektorką szkoły, którzy wyrażą zgodę na przeprowadzenie tej akcji w Waszej szkole. Udział w tym międzynarodowym wydarzeniu Amnesty International to doskonała okazja do promocji praw człowieka i idei szkolnych grup Amnesty International w Waszej szkole.


 


Ponadto wzorem lat ubiegłych, zachęcamy do udziału w Maratonie oraz nadsyłania dokumentacji i reportaży z maratonu na konkurs Amnesty International dla szkolnych grup Amnesty International. Na Wasze sprawozdania i reportaże czekamy do 15 stycznia 2006 roku. Dla 3 najlepszych szkół przygotowaliśmy nagrody rzeczowe.


 


Prosimy o przesyłanie na adres poczty elektronicznej szkolna_grupa@amnesty.org.pl informacji, że Wasza szkolna grupa AI lub szkoła bierze udział w Maratonie.


 


Aby uzyskać więcej informacji na temat udziału Waszej grupy czy szkoły w Maratonie, założenia i działalności szkolnej grupy Amnesty International prosimy o kontakt pod adresem arkadiusz.jarosinski@amnesty.org.pl.


 


Liczymy na Wasz udział!!!


 


     Regulamin konkursu dla szkolnych grup Amnesty International na najlepszy reportaż, sprawozdanie z Maratonu Pisania Listów


 


1.       Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Amnesty International.


2.      Celem konkursu jest promocja praw człowieka oraz idei szkolnych grup Amnesty International.


3.      W konkursie mogą brać udział szkolne grupy Amnesty International oraz szkoły zainteresowane założeniem szkolnej grupy Amnesty International, które przygotowały i wzięły udział w Maratonie Pisania Listów organizowanym przez Stowarzyszenie Amnesty International. Informacja na temat Maratonu znajduje się na stronie internetowej Amnesty International www.maraton.amnesty.org.pl.


4.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie dokumentacji z przebiegu i uczestnictwa w Maratonie w dowolnej formie (fotoreportaż, prezentacja, sprawozdanie itp.).


5.       Każda grupa musi mieć pełnoletniego opiekuna lub opiekunkę.


6.       Prace  należy  nadsyłać  na  adres  Stowarzyszenia  Amnesty  International ul. Piękna 66a lok. 2 00-672 Warszawa do dnia 15 stycznia 2006 r. (decyduje data stempla pocztowego).


7.       Dla 3 najlepszych szkół przewidziano nagrody rzeczowe.


8.       Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2006 r.


9.      Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Amnesty International www.amnesty.org.pl.


10.   W skład jury wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Amnesty International.


11.   Interpretacja regulaminu należy do organizatora.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4231