Maroko/Sahara Zachodnia: raporty o wzrastającej liczbie potajemnych zatrzymań i przypadków tortur – Amnesty International

Maroko/Sahara Zachodnia: raporty o wzrastającej liczbie potajemnych zatrzymań i przypadków tortur

-Szczególnie interesuje nas proponowana klauzula dotycząca rozszerzenia zakresu możliwości stosowania kary śmierci, a także istniejącego legalnego limitu zatrzymań przed formalnym oskarżeniem, kiedy to istnieje ryzyko, że zatrzymani będą źle traktowani. — stwierdziła Amnesty International.

14 lutego 2002 roku Amnesty International napisała do premiera Maroka, Jego Ekscelencji Drissa Jettou, wyrażając poważne obawy w kwestii proponowanych zmian legislacyjnych, jak również doniesień o kolejnych przypadkach torturowania, złego traktowania i potajemnych aresztowań w ciągu ostatnich miesięcy.

Mimo że organizacja otrzymuje oficjalne zapewnienia od rządu marokańskiego, że prawa człowieka będą przestrzegane, jeśli nowe prawo wejdzie w życie, jednak musi być więcej gwarancji, że środki zaradcze zastosowane w imię bezpieczeństwa nie będą ze szkodą dla ochrony praw człowieka.

W ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy Amnesty International otrzymała liczne raporty o liczbach zatrzymanych, którzy byli torturowani lub źle traktowani w areszcie. Celem tego było wymuszenie na nich zeznań lub zmuszenie ich do podpisania stwierdzeń, które odrzucali, lub którym zaprzeczali. Wiele doniesień odnosi się do fundamentalistów islamskich, którzy prawdopodobnie są przetrzymywani potajemnie i oskarżani o uczestniczenie lub planowanie aktów przemocy.

Mimo że w ciągu ostatnich lat mieliśmy do czynienia z malejąca ilością incydentów potajemnych aresztowań, tortur, złego traktowania, obawiamy się, że obecnie przypadki tego procederu znowu się mnożą.

Amnesty International obawia się, że przypadek dziesięciu mężczyzn i kobiet pochodzących z Arabii Saudyjskiej i Maroka, którzy są obecnie sądzeni za domniemany plan wysadzenia okrętów wojennych NATO stacjonujących w Cieśninie Gibraltar i za planowanie ataków na kawiarnie i autobusy w Marakeszu, to tylko jeden z przykładów odnowienia praktyk bezprawnego zatrzymania i torturowania.

12 i 13 maja 2002 roku trzech Saudyjczyków, Zouhair Mohamed al.-Tubaiti, Hilal Jaber Awad al.-Assiri i Abdellah M’sefer Ali al-Ghamdi, zostało aresztowanych, prawdopodobnie przez służby bezpieczeństwa (Dyrekcja Kontroli Terytorium). Według doniesień, byli oni bezprawnie przetrzymywani przez miesiąc i w tym czasie ich rodziny nie zostały powiadomione o miejscu, ani nawet fakcie ich zatrzymania, a zatrzymanym nie zostało przyznane prawo do pomocy prawnej, co oznacza złamanie prawa marokańskiego i międzynarodowych standardów dotyczących praw człowieka.

Trzej obywatele Arabii Saudyjskiej twierdzą, że byli regularnie torturowani podczas przesłuchań, prowadzonych w czasie bezprawnego zatrzymania. Techniki tortur, które miały być stosowane to m.in. podwieszanie, bicie i groźby, że ich żony mogą być gwałcone, w celu zmuszenia ich do podpisania -przyznania się-.

Trzy marokańskie kobiety oskarżone w tej sprawie, Bahija Haidur, Huriya Haidur i Na’ima Harun twierdzą, że były bite i straszone gwałtem, żeby zmusić je do przyznania się.

Amnesty International przypomina rządowi marokańskiemu o jego obowiązku wynikającym z Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, który całkowicie zabrania stosowania tortur niezależnie od okoliczności z Konwencji NZ przeciwko Torturom i Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu, czy Poniżającemu Traktowaniu lub Karaniu.

Tło wydarzeń
Marokański Kodeks Karny ustanawia ostre granice stosowania garde a vue (zatrzymanie przed oficjalnym oskarżeniem). Co więcej, Artykuł 9(3) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych zastrzega, że: -Osoba aresztowana lub zatrzymana pod zarzutem dokonania przestępstwa powinna być w krótkim czasie postawiona przed sędzią lub inną osobą ustawowo uprawnioną do sprawowania władzy sądowej i powinna być osądzona w rozsądnym terminie lub zwolniona.- Komitet Praw Człowieka NZ postanowił, że w takim wypadku -…opóźnienie nie może przekraczać kilku dni-. Amnesty International obawia się, że prawa gwarantowane w Artykule 9(3) ICCPR zostały naruszone, przynajmniej w przypadku trzech Saudyjczyków.

Zgodnie z informacjami, które organizacja posiada, trzej mężczyźni zostali aresztowani 12 i 13 maja 2002 roku, a zostali postawieni przed sądem dopiero 13 czerwca. Amnesty International w dodatku dowiedziała się, ze według oficjalnego protokołu, mieli oni być aresztowani 12 czerwca. AI poddawało w ciągu lat 90-tych i wcześniej pod rozwagę marokańskiego rządu liczne zarzuty, że daty aresztowań były fałszowane w oficjalnych protokołach w celu ukrycia praktyk nielegalnego zatrzymania. Jednakże w ostatnich latach AI dobrze przyjęło pozytywne kroki poczynione w tej kwestii przez rząd Maroka.

Co więcej, Amnesty International obawia się, że projekt -ustawy antyterrorystycznej- będzie jeszcze bardziej zagrażał wolności człowieka i obywatela w Maroku. Według Art. 218(5) projektu ustawy, zbrodnie dawniej karane dożywociem, mogłyby być karane śmiercią, jeśli zostałyby zgodnie z Art. 218(1) zdefiniowane jako -akty terroryzmu-. W Art. 66 projektu ustawy, osoby oskarżone m.in. o takie zbrodnie jak: naruszanie wewnętrznego bezpieczeństwa w państwie, mogłyby być trzymane w areszcie przez 144 godziny. Aktualny czas przetrzymywania takich osób to 96 godzin według Art. 68 Kodeksu Karnego.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5079