Materiał edukacyjny: MIESZKANIE JEST PRAWEM CZŁOWIEKA – Amnesty International

Materiał edukacyjny: MIESZKANIE JEST PRAWEM CZŁOWIEKA

19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Toalet. Szacuje się, że ponad miliard osób na świecie mieszka w slumsach lub nieformalnych osiedlach, w rażąco nieodpowiednich warunkach zamieszkania i życia. Często nie mają oni dostępu do czystej wody, urządzeń sanitarnych, edukacji i opieki zdrowotnej.

Pojęcie godności leży u podstaw człowieczeństwa. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka stanowi, że wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.

Jednakże, w dużej mierze ze względu na ubóstwo, ideał ten nie stał się jeszcze rzeczywistością. Miliony osób na świecie, które mieszkają w nieodpowiednich warunkach, są pozbawiane swojej godności.

Ludzie żyjący w slumsach i nieformalnych osiedlach doświadczają również dyskryminacji. W niektórych krajach są traktowani jak przestępcy i często separuje się ich od reszty społeczeństwa. Większości z nich odmawia się prawa do udziału w procesie podejmowania decyzji, które będą miały ogromny wpływ na ich życie.

Materiał edukacyjny Mieszkanie jest prawem człowieka ma na celu umożliwienie młodym ludziom zrozumienia, że mieszkanie jest prawem człowieka. Zachęca ich do skorzystania z możliwości wypowiadania się, domagania się należnych im praw i podejmowania działania w sprawach dla nich ważnych.

Materiał został wyprodukowany w ramach międzynarodowego projektu edukacyjnego Edukacja dla Godności, współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (DCI-NSAED/2009/72).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Pokaż FIFA czerwoną kartkę! #PayUpFIFA

Powiązane tematy

Powiązany temat

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2022 otwarte!

Powiązany temat

List Komitetu Obrony Sprawiedliwości do Marszałka Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym 

1970