Maureen Kademaunga – Amnesty International

Maureen Kademaunga

Maureen Kademaunga była studentką socjologii na Uniwersytecie w Zimbabwe, gdzie jako członkini kilku organizacji studenckich, działała na rzecz praw człowieka, rozwoju edukacji i poprawy warunków życia w Zimbabwe. Za udział w demonstracjach przeciw aktualnej, niszczącej polityce rządu w Harare, była sześciokrotnie aresztowana. W więzieniu była poniżana i brutalnie traktowana. 
Pełniąc funkcję Sekretarz Generalnej Studenckiej Rady Wykonawczej na Uniwersytecie w Zimbabwe, generalnej Kanclerz Narodowej Unii Studentów Zimbabwe (ZINASU), a także szefowej Studenckiej Sieci Kobiet była szczególnie narażona na represje ze strony władz. W ostatnim czasie była sześciokrotnie aresztowana za przewodniczenie demonstracjom przeciw wygórowanym opłatom za edukację, masowym i przymusowym eksmisjom oraz  niskiej jakości świadczeń socjalnych. W policyjnym areszcie doświadczyła fizycznej przemocy. W kwietniu i październiku 2006 roku była zawieszona w prawach studenta za swoją działalność. Prawa te zostały jej przywrócone po tym, jak pozwała do sądu władze uczelni.
Przedstawiciele Amnesty International spotkali się z Maureen pod koniec sierpnia br. Ukończyła już studia, zapowiada jednak, że pozostanie aktywną działaczką ruchu studenckiego. Jak sama wyznała, ustały groźby ataków i aresztowań, na które narażona była jako jego liderka. Amnesty International będzie dalej śledzić losy Maureen i wspierać ją w działalności na rzecz praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3761