Meksyk: Deklaracja na temat zakończenia śledztwa dotyczącego śmierci Digny Ochoa – Amnesty International

Meksyk: Deklaracja na temat zakończenia śledztwa dotyczącego śmierci Digny Ochoa

Raport Międzyamerykańskiej Komisji Obrony Praw Człowieka – opublikowany niecały miesiąc temu – ukazał wiele poważnych niejasności w prowadzonym śledztwie, włączając fakt niewyczerpania wszystkich możliwych linii dochodzeniowych. Oprócz tego, według adwokatów pomocniczych, którzy są w posiadaniu ważnych dowodów, stosowne władze ich nie uwzględniły. Organizacja uważa za konieczne, aby Prokuratura Generalna Okręgu Federalnego sprostowała te braki, zanim śledztwo zostanie zakończone.

Jeśli Prokuratura Generalna Okręgu Federalnego zamknie dochodzenie w takim stanie, śmierć Digny Ochoa może okazać się jednym z wielu przypadków, gdzie kwestionuje się wynik śledztwa przez brak surowości i skuteczności procedur.

Amnesty International ma nadzieję bardziej szczegółowo przeanalizować decyzję Prokuratora Specjalnego, kiedy ta zostanie ogłoszona publicznie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5001