Meksyk musi walczyć z dyskryminacją migrantów i ludności tubylczej – Amnesty International

Meksyk musi walczyć z dyskryminacją migrantów i ludności tubylczej

Amnesty International wezwała rząd Meksyku przed komitetem ONZ zajmującym się dyskryminacją rasową do zapewnienia migrantom i ludom tubylczym ich podstawowych praw człowieka.

Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ (UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination – CERD) przeprowadzi ewaluację Meksyku ze względu na problem dyskryminacji rasowej 14 i 15 lutego 2012.

14 lutego rząd Meksyku przedstawi raport dokumentujący podjęte kroki mające na celu wdrożenie w życie Międzynarodowej Konwencji w Sprawie Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

Amnesty International zaprezentowała Komitetowi raport przedstawiający naruszenia z jakimi spotykają się migranci i osoby ze społeczności tubylczych. Dyskryminacja jest wciąż bardzo powszechna w Meksyku – mówi Rupert Knox, researcher ds. Meksyku w Amnesty International.

– Dla migrantów podróżujących przez Meksyk dyskryminacja oznacza często padnięcie ofiarą wymuszenia, brutalnego traktowania, uprowadzenia, gwałtu, morderstwa, a także oznacza zmuszanie do dołączenia do przestępczych gangów. Dla ludności tubylczej dyskryminacja oznacza życie ma marginesie, w ogromnym ubóstwie, z bardzo ograniczonym dostępem do podstawowych usług, z ograniczonym dostępem do wymiaru sprawiedliwości oraz życie z niebezpieczeństwem ataków, jeśli będą próbowali bronić swoich praw.

Pełna wersja raportu Amnesty International przedłożonego Komitetowi ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ dostępna tutaj: MEXICO: BRIEFING TO THE UN COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF RACIAL DISCRIMINATION: 80TH SESSION, FEBRUARY 2012

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Peru: Co najmniej 40 osób zabitych podczas protestów, trwających od grudnia 2022

Powiązany temat

Ukraina: przerwy w dostawie prądu destrukcyjnie wpływają na życie ludności cywilnej tuż przed Bożym Narodzeniem

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

2145