Meksyk: Nadużycia popełnione w Guadalajarze wciąż pozostają bez odpowiedzi – Amnesty International

Meksyk: Nadużycia popełnione w Guadalajarze wciąż pozostają bez odpowiedzi

28 i 29 maja 2004 roku zatrzymano ponad sto osób podejrzanych o udział w incydentach, do jakich doszło podczas protestów.


 


Z informacji zdobytych przez Amnesty International wynika, iż wobec wielu z zatrzymanych osób dopuszczono się stosowania gróźb i tortur oraz brutalnego traktowania w celu wymuszenia przyznania się do winy lub wskazania rzekomych sprawców aktów przemocy. Wiele kobiet zmuszono, by przeszły dwójkami do kilku pokoi Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Publicznego Państwa, gdzie musiały rozebrać się i robić przysiady przed funkcjonariuszami.


 


„To smutne, że władze nie traktują poważnie zgłoszeń ciężkich nadużyć i że koncentrują się na powszechnym dyskredytowaniu manifestantów ewidentnie w celu zlekceważenia doniesień o popełnieniu nadużyć w ramach operacji służb bezpieczeństwa podczas szczytu” – powiedziała Amnesty International.


 


„Należy przeprowadzić bezstronne dochodzenia z urzędu w sprawie wszystkich skarg dotyczących stosowania tortur.”


 


Do tej pory zwolniono 10 osób skazanych pod mniej poważnymi zarzutami, 31 innych wyszło na wolność za kaucją, a 4 wciąż pozostają zatrzymane. Na oskarżonych ciążą zarzuty popełnienia rozmaitych przestępstw, jak udział w rozruchach, ataki na szlaki komunikacyjne, stawianie oporu władzy, spowodowanie obrażeń ciała, zniszczenie mienia i kradzież.


 


Amnesty International posiada informacje na temat wielu przypadków zeznań otrzymanych pod przymusem bądź poprzez zastosowanie tortur, które dopuszczono jako dowody w procesach, co stanowi oczywiste pogwałcenie licznych traktatów międzynarodowych ratyfikowanych przez Meksyk, a także prawodawstwa krajowego.


 


„Stosowanie tortur w celu otrzymania zeznań i uznanie tych zeznań za dowody w sprawie nie tylko wspiera działania niezgodne z prawem, ale również podważa proces sądowy.”


 


Amnesty International apeluje do władz meksykańskich o zapewnienie członkom organizacji społecznych oraz organizacji broniących praw człowieka możliwości wykonywania bez obaw represji ich legalnej pracy na rzecz oskarżonych. Amnesty International wzywa władze, aby niezwłocznie przeprowadziły dochodzenie w sprawie gróźb otrzymanych w styczniu przez Patricię Barragán Reyes, członkinię grupy Coordinadora 28 de Mayo, i aby doprowadziły do postawienia sprawców przed sądem.


 


„Rząd Meksyku powinien zagwarantować, aby władze stanu Jalisco respektowały prawa człowieka i nie pozwalały na bezkarność” – zaznaczyła Amnesty International. „Czas, by władze federalne i stanowe potraktowały tę odpowiedzialność poważnie i wszczęły dochodzenia zmierzające do ukarania sprawców.”


 


Informacje uzupełniające


 


Około 3 tysięcy osób uczestniczyło w manifestacjach, które odbyły się w Guadalajarze 28 maja 2004 roku. Podczas protestów doszło do ataków przeciwko siłom bezpieczeństwa i mieniu.


 


45 osobom przedstawiono zarzut udziału w rozruchach. Ośmiu obywateli innych państw wydalono do ich krajów pochodzenia, zakazując wjazdu do Meksyku przez 3 lata.


 


Amnesty International potępiła użycie przemocy podczas manifestacji i jednocześnie przypomniała władzom, iż akcje policyjne powinny zawsze być przeprowadzane z bezwzględnym poszanowaniem międzynarodowych przepisów praw człowieka.


Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj raport opublikowany przez Amnesty International w grudniu 2004 roku pt. „Mexico Allegations of abuse dismissed in Guadalajara: reluctance to investigate human rights violations perpetuates impunity” (w języku angielskim, hiszpańskim i francuskim) http://web.amnesty.org/library/index/engAMR410342004-open&of=eng-MEX

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4391