MEKSYK: Obawa o bezpieczeństwo – Amnesty International

MEKSYK: Obawa o bezpieczeństwo

19 czerwca pijany mężczyzna rzucił butelką w budynek sąsiadujący z posterunkiem policji w Yabteclúm. Członkowie Policji stanowej wyszli ze swojego budynku po tym, jak usłyszeli hałas. Mimo że Teodoro Pérez Pérez według doniesień nie uczestniczył w tym wydarzeniu, został zatrzymany przez członków Policji Stanowej i doprowadzony siłą na posterunek policji. Teodoro Pérez Pérez został, zgodnie z doniesieniami, pobity, a jego klatkę piersiową polewano gorącą wodą. Według jego zeznań, zmuszono go także do rozebrania się, a następnie grożono gwałtem. Teodoro Pérez Pérez został zwolniony następnego ranka bez przedstawienia zarzutów. Wtedy złożył skargę w Biurze Prokuratora Stanowego i powiadomił lokalne organizacje obrony praw człowieka.

 

Od końca sierpnia dwóch umundurowanych policjantów z Policji Stanowej zjawiło się według doniesień w domu Teodoro Péreza Péreza trzy razy, gdy był w pracy. Pytali jego żonę o miejsce jego pobytu, ale odmówili podania swoich danych lub podania powodu, dla którego go szukają. Amnesty International niepokoi się, że te incydenty zmierzają do zastraszenia Teodoro i jego rodziny i zniechęcenia go do przeprowadzenia jego skargi. Teodoro Pérez Pérez powiadomił Biuro Prokuratora Stanowego o tych wizytach. Jednak nie ma żadnych doniesień, że zostały podjęte jakiekolwiek środki zapobiegawcze mające zapewnić bezpieczeństwo jemu i jego rodzinie lub rozpoczęto dochodzenie w sprawie zamieszanych w te wypadki policjantów.

 

W czerwcu Amnesty International otrzymała także doniesienia o innych incydentach, w które zamieszana była Policja Stanowa w Yabteclúm. Inny mężczyzna został zatrzymany przy użyciu siły i według doniesień torturowany przez dwóch oficerów, którzy zmusili go do wejścia do furgonetki, następnie pobili, najwyraźniej w celu uzyskania informacji. Jeden z zamieszanych w to policjantów był także według doniesień uwikłany w zatrzymanie i domniemane tortury Teodoro Péreza Péreza.

 

TŁO WYDARZEŃ

 

Tortury i złe traktowanie są powszechnie stosowane w Meksyku. Amnesty International udokumentowała wiele przypadków, gdy zatrzymani byli poddawani torturom w formie kary lub w celu wymuszenia przyznania się do zbrodni. Doniesienia o torturach mogą być badane tylko przez biura prokuratorów, mimo że domniemani torturujący, należący na przykład do policji sądowej, mogą oficjalnie pracować w biurach prokuratorów. Świadkowie i skargi są w ten sposób narażeni na zastraszanie, a torturujący niemal zawsze unikają oskarżenia.


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:

 

 – wyrażając niepokój o bezpieczeństwo Teodoro Péreza Péreza i jego rodziny,   wynikający z jego zatrzymania, zgłoszonych tortur i zastraszania przez dwóch  policjantów z policji stanowej (Policia Sectorial) w okręgu Chenalhó w stanie Chiapas;
 – wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa jemu i jego rodzinie i  zagwarantowania prawa do przeprowadzenia jego skargi przeciwko policji bez strachu  przed odwetem;
 – wzywając do bezzwłocznego podjęcia pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie  zgłoszonego stosowania tortur wobec Teodoro Péreza Péreza i upublicznienia jego  wyników, a także postawienia winnych przed sądem;
 – przypominając władzom o ich obowiązku zakazania tortur i złego traktowania zgodnie  z Konwencją NZ przeciwko Torturom i Okrutnemu, Nieludzkiemu i Poniżającemu  Traktowaniu i Karaniu i przestrzegania Podstawowego Minimum Zasad Traktowania  Więźniów NZ.

 

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Prokurator Generalny Chiapas
Mariano Herrán Salvatti
Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas
Libriamento Norte s/n
Infonavit el Rosario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Fax: +52 961 616 5724
Nagłówek: Szanowny Panie Prokuratorze/Senor Procurador

 

2. Dyrektor ds. Praw Człowieka – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Dr Ricardo Sepúlveda
Secretaria de Gobernación
Reforma 99, PISO 21, PH
Colonia Tabacalera
C.P.06030, México D.F., México
Fax: +52 55 51 28 02 34 (jeżeli ktoś odpowie, należy powiedzieć: „tono de fax, por favor”)
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/Estimado Doctor

 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Doniesiono, iż Olga Isabel León Victoria, 17-letnia dziewczyna z miejscowej wspólnoty Mixteca San Isidro Vista Hermosa w dystrykcie Tlaxiaco w stanie Oaxaca, została uprowadzona 29 sierpnia. Uwolniono ją 31 sierpnia, prawdopodobnie została ona zgwałcona przez porywaczy. Od tego czasu jej krewni i inni członkowie wspólnoty byli zastraszani, otrzymywali również pogróżki.

 

Według Amnesty International fakt porwania i gwałtu na Oldze Isabel ma związek z trwającym od dłuższego czasu konfliktem między członkami wspólnoty San Isidro Vista Hermosa a przedstawicielami samorządu miasta Santa Cruz Nudaco. Rząd stanu zawiódł w kwestii zapobieżenia przemocy i, według doniesień, zareagował ze zwłoką w sprawie porwania Olgi Isabel i gwałtu, jakiego się na niej dopuszczono.

 

29 sierpnia władze Santa Cruz Nudaco pojawiły się w San Isidro w towarzystwie ok. 500 zwolenników. Chcieli oni powołać nowe władze municypalne bez zgody zgromadzenia wspólnotowego San Isidro. W obawie przed atakiem, jego członkowie uciekli w góry lub do głównego miasta Tlaxiaco. Nieco później tego dnia rodzina Olgi Isabel odkryła jej zniknięcie.

 

Jak doniesiono, wieczorem 29 sierpnia jej rodzina otrzymała anonimowy telefon, w którym nieznany rozmówca powiedział: „Olga została uprowadzona przez władze Santa Cruz Nudaco”. Następnego dnia zaś Olga Isabel zadzwoniła z własnego telefonu komórkowego do Zoili Reyes Santiago – powszechnie znanej przywódczyni grupy z San Isidro będącej w opozycji do władz Santa Cruz Nudaco. Olga Isabel powiedziała jej w czasie tej rozmowy, by była ostrożna, gdyż porywacze zamierzali uprowadzić córkę Zoili zamiast niej. Prawdopodobnie umożliwiono Oldze Isabel wykonanie tego telefonu, ponieważ porywacze zdawali się mieć na celu przestraszenie członków wspólnoty.

 

Olgę Isabel uwolniono 31 sierpnia, 41 km od Santa Cruz Nudaco. Według relacji, otrzymała ona kopertę zaadresowaną do Zoili Reyes. Koperta ta została później otwarta przez ekspertów z biura prokuratora. Zawierała ona groźbę pod adresem Zoili Reyes i jej rodziny, która brzmiała: „Dziś popełniliśmy pomyłkę co do twojej rodziny, ale następnym razem nie zrobimy błędu, znam twoja rodzinę: Sarę, Alvaro, Marthę, Marię, Teresa, Edith, Alfonso, Miguela, Daniela i przede wszystkim ciebie, Zoila, każdy z nich będzie celem, a potem jesteś nim ty, przyjaciółko”.

 

Po uwolnieniu Olga Isabel relacjonowała, iż zamaskowany mężczyzna wepchnął ją do vana, w którym znajdowali się mężczyzna i kobieta, oboje także zamaskowani. Porywacze zawieźli ją w nieznane miejsce, gdzie trzymano ją związaną i z opaską na oczach. Wedle relacji została ona zgwałcona przez mężczyzn-porywaczy. Od czasu jej uwolnienia organizacjom broniącym praw człowieka udało się dokonać przeglądu oficjalnych akt sprawy i wywnioskowały one, iż w sprawie owego porwania i gwałtu nie zostało wszczęte żadne poważne dochodzenie.

 

Jak wynika z doniesień, rodzina Olgi Isabel była niejednokrotnie śledzona przez nieoznakowany samochód z przyciemnionymi szybami. 4 września członkowie wspólnoty San Isidro zorganizowali publiczne zgromadzenie w mieście Tlaxiaco, w trakcie którego widziano krążące po okolicy podobne samochody. Niemniej jednak urzędnicy niechętnie przyjmowali doniesienia o prześladowaniu tej rodziny. Amnesty International nie posiada  informacji o jakichkolwiek środkach ostrożności zastosowanych przez lokalne władze aby zapewnić bezpieczeństwo Oldze Isabel i jej rodzinie lub też o działaniach podjętych by chronić ludzi ze wspólnoty  San Isidro Vista Hermosa. Według dostępnych informacji, jest tylko jeden samochód policyjny z czterema funkcjonariuszami Policji Prewencyjnej patrolujący miasto. Porażka władz w sprawie zapobiegania eskalacji przemocy we wspólnocie także wystawia jej członków na dalsze ryzyko.

 

Doniesienia mówią także, iż w lipcu 2005 roku członkowie wspólnoty San Isidro byli więzieni, bici oraz otrzymywali groźby od zwolenników władz Santa Cruz Nudaco. Mimo złożenia skarg władze zaniedbały podjęcie działań przeciwko odpowiedzialnym za przemoc, włącznie z prezydentem miasta.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:


 • apelując o natychmiastowe wprowadzenie rozwiązań mających na celu ochronę Olgi  Isabel  León Victoria i jej rodziny;

 • apelując o zapewnienie bezpieczeństwa Zoili Reyes Santiago, jej rodzinie oraz innym  członkom wspólnoty San Sidro; 

 • wzywając do bezzwłocznego przeprowadzenia pełnego i bezstronnego dochodzenia w  sprawie doniesień o porwaniu i gwałcie Olgi Isabel Leon Victoria, podania do wiadomości  publicznej jego rezultatów oraz pociągnięcie winnych do odpowiedzialności;

 • wzywając do przeprowadzenia pełnego śledztwa w sprawie pogróżek i ataków  przeciwko członkom wspólnoty San Isidro Vista Hermosa i jeśli ktokolwiek spośród władz  miasta jest zamieszany, do jego ukarania;

 • nakłaniając władze do zajęcia się problemami leżącymi u podstaw konfliktu pomiędzy  Santa Cruz Nudaco i San Isidro Vista Hermosa, aby uniknąć kolejnych aktów przemocy.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Gubernator stanu Oaxaca
Ulises Ruiz Ortiz
Gobernador del Estado de Oaxaca
Carretera Oaxaca, Puerto Angel, Km. 9.5
Santa Maria Coyotopec, C.P. 71254, Oaxaca, Oaxaca, MEXICO
Fax:  +52 951 511 6879 (jeśli ktoś się zgłosi, poproś “tono de fax, por favor”)
Forma grzecznościowa: Se-or Gobernador/ Szanowny Panie Gubernatorze

 


2. Prokurator Generalny stanu Oaxaca
Lic. Patricia Villanueva Abraján
Procuradora del Estado de Oaxaca
Avenida Luis Echeverria s/n, La Experimental
San Antonio de la Cal, C.P. 71236, Oaxaca, Oaxaca, MEXICO
Fax: +52 951 511 5519
Forma grzecznościowa: Estimada Procuradora/ Szanowna Pani Prokurator

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Czołowy działacz na rzecz praw człowieka, który prowadził kampanię na rzecz praw osób zarażonych HIV, został zamordowany w mieście Querétaro w środkowym Meksyku. Wydaje się, że zbrodnię popełniono z pobudek homofobicznych. Partner zamordowanego oraz inni obrońcy praw mniejszości seksualnych w tym mieście są narażeni na niebezpieczeństwo.

 

Zajmujący się pomocą zdrowotną Octavio Acuña angażował się w rozmaite zagadnienia związane z prawami człowieka, pracował m.in. dla Asociación Queretana de Educacion para la Sexualidad (Stowarzyszenia Na Rzecz Edukacji Seksualnej w Querétaro), zwanego też Aquesex. 21 czerwca znaleziono go martwego wskutek utraty krwi po otrzymaniu wielu pchnięć ostrym narzędziem w prowadzonym sklepie z prezerwatywami (condonería) w Querétaro. Sklep ten był jednocześnie ośrodkiem, w którym młodzi ludzie mogli otrzymać informacje dotyczące praw seksualnych oraz HIV/AIDS. Jak wynika z relacji, ze sklepu nic nie zginęło, co wskazuje, że motywem nie był rabunek.

 

Wcześniej w tym roku ktoś namalował graffiti na szybie sklepowej i zbił sklepowy neon. Kiedy indziej włamano się do lokalu. W 2004 r. Octavio Acuña i jego partner złożyli skargę do lokalnego oddziału państwowego Komitetu Praw Człowieka (Comision Estatal de Derechos Humanos – CEDH), twierdząc, że policjanci dyskryminowali ich, zatrzymując w parku miejskim i oświadczając, że „takie typy” nie powinny tam przebywać. Podobno CEDH nie podjął żadnych działań w tej sprawie. Na kilka tygodni przed śmiercią Octavio Acuña przemawiał na wiecu, potępiając ten brak reakcji oraz dyskryminację, z jaką spotkał się ze strony CEDH i miejscowych władz.

 

Miejscowe organizacje praw człowieka podały też, że inny działacz na rzecz praw homoseksualistów został nafaszerowany środkami odurzającymi i pobity w weekend po zamordowaniu Octavia Acuña. Niewykluczone, że i ta napaść miała podłoże homofobiczne. Podobno w przeszłości władze miały traktować ataki na homoseksualistów jako „zbrodnie w afekcie” i próbować obciążać winą partnerów ofiar lub innych przedstawicieli społeczności gejów bez przeprowadzenia poważnego, bezstronnego dochodzenia w celu ustalenia, czy przestępstwo nie było umotywowane nienawiścią wobec inności.

 

TŁO WYDARZEŃ
Od wielu lat działacze na rzecz mniejszości seksualnych w Meksyku informują o dużej ilości przemocy na tle homofobicznym, zwłaszcza wobec homoseksualistów, w wielu miejscach w kraju. Dyskryminacja, z jaką spotykają się często osoby, zgłaszające podobne zajścia, odzwierciedla niechęć władz do poważnego traktowania takich doniesień. Federalne ustawodawstwo  antydyskryminacyjne zaczęło udoskonalać  podstawy prawne, służące chronieniu mniejszości seksualnych, ale policja wciąż nie traktuje przestępstw homofobicznych wystarczająco poważnie. Wielokrotnie zdarza się, że władze stanowe, także władze w Querétaro, nie wcielają w życie ustaw antydyskryminacyjnych, co sprawia, że mniejszości seksualne nie mają podstaw do przeciwstawiania się urzędnikom państwowym.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:


 • wyrażając obawę, że zamordowanie Octavia Acuña 21 czerwca mogło mieć naturę homofobiczną i wzywając do natychmiastowego, bezstronnego i rzetelnego dochodzenia;
 • wzywając władze do zapewnienia bezpieczeństwa partnerowi Acuni, członkom Asociación Queretana de Educacion para la Sexualidad i innym osobom upominającym się o prawa mniejszości seksualnych oraz do przyznania im ochrony, o którą proszą;
 • domagając się, by wszelkie śledztwa w sprawie morderstwa Octavia Acuña i innych domniemanych zbrodni homofobicznych były prowadzone bezstronnie i skutecznie, tak, by partnerzy ofiar ani członkowie społeczności gejowskiej nie byli nieuczciwie oskarżania ani prześladowani;
 • przypominając władzom, że Deklaracja ONZ o Obrońcach Praw Człowieka legitymizuje działalność obrońców praw człowieka i ich prawo do wykonywania tej działalności bez żadnych sankcji i obawy przed odwetem.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Gubernator Querétaro
Francisco Garrido Patrón
Gobernador del Estado de Querétaro
Palacio de la Corregidora
Pasteur esq. 5 de Mayo Col. Centro
Querétaro, Qro, Mexico
Fax: +52 442 238 5000 (zgłosi się automatyczny operator, należy wybrać wewnętrzny 5191)
Email: uaippe@queretaro.gob.mx
Forma grzecznościowa: Estimado Gobernador/Szanowny Panie Gubernatorze

 

2. Prokurator Generalny Stanu Querétaro
Lic. Juan Martín Granados Torres
C. Procurador de Justicia del Estado de Querétaro
Lateral Carretera Querétaro, México. Numero 260
Delegación Villa Cayetano Rubio
Querétaro, Qro, Mexico
C.P. 76090
Fax: +52 442 2387600 (zgłosi się automatyczny operator, który poleci wybrać wewnętrzny 1079; gdy odezwie się głos, należy powiedzieć: -tono de fax, por favor-)
Email: pgjq@queretaro.gob.mx

 


W razie wysyłania apeli po 21 sierpnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

15 lutego, podczas wyrzucania zwolenników lokalnej partii opozycyjnej, którzy okupowali ratusz w południowym Meksyku w związku z budzącymi kontrowersje wyborami, policja zatrzymała co najmniej 49 osób, wiele z nich przy tym poważnie bijąc.


Zatrzymani są przetrzymywani w casa de seguridad, półoficjalnej instytucji aresztu tymczasowego, gdzie grozi im stosowanie tortur, a większość z nich nie ma dostępu do pomocy medycznej i prawnej. Wiele rodzin z tego samego miasta opuściło swoje domy z obawy przed zatrzymaniem bądź chcąc uniknąć przemocy ze strony policji.


Swoje zwycięstwo w wyborach prezydenta miasta (Presidente Municipal) Tila w stanie Chiapas ogłosiła początkowo koalicja dwóch partii: Partido de la Revolución Democratica oraz Partido de Trabajo (PRD-PT). Jednak po serii zażaleń do Federalnej Komisji Wyborczej (Tribunal Federal Electoral) zwycięstwo przyznano Partido Revolucionario Institucional (PRI). Wedle doniesień konflikt wokół wyborów ma źródło raczej w walkach o władzę wewnątrz społeczności niż w programach zaangażowanych partii. Wedle lokalnych organizacji zajmujących się prawami człowieka aktualny spór wynika z tego, że władza nie pociągnęła do odpowiedzialności sponsorowanej przez państwo paramilitarnej grupy Paz y Justicia (Pokój i Sprawiedliwość).

 

Protestujący zwolennicy PRD-PT rozpoczęli okupację ratusza (Palacio Municipal) na początku stycznia, kiedy lokalni politycy z PRI mieli objąć urząd, i odmawiali opuszczenia go. Według władz stanowych operacja z dnia 15 lutego miała doprowadzić do zakończenia okupacji budynku. Policja najwyraźniej jednak nadużyła przy tym siły, co było widać w telewizyjnej relacji z wydarzenia. Świadkowie twierdzą, że razem z funkcjonariuszami policji byli obecni uzbrojeni cywile, którzy wskazywali, kto ma zostać aresztowany. Rodziny niektórych z zatrzymanych osób zaprzeczyły ich udziałowi w okupacji ratusza.

 

TŁO WYDARZEŃ

 

W latach dziewięćdziesiątych Tila stanowiła bazę dla grupy paramilitarnej Paz y Justicia, która dopuściła się łamania praw człowieka wobec cywilów, których postrzegano jako sympatyzujących z opozycyjną grupą zbrojną Narodową Armią Wyzwolenia Zapatista (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), powstałą w 1994 r. Wprawdzie w ciągu ostatnich lat Paz y Justicia była mniej aktywna, a władze podjęły pewne działania wobec niektórych jej członków, jednak większość jej przywódców nigdy nie została pociągnięta do odpowiedzialności, ani też grupa nie została rozwiązana. Wzmożone ostatnio publiczne zainteresowanie bezkarnością jej przywódców zmusiło władze do zatrzymania jednego z nich.

 

Konflikty między różnymi społecznościami w Chiapas trwają, przy czym partie polityczne służą silnym grupom wewnątrz społeczności jako środek sprawowania władzy i kontroli nad ludnością. Władze nie pociągnęły skutecznie do odpowiedzialności nikogo z osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka, tworząc w ten sposób atmosferę bezkarności i strachu. Zbyt często interwencja władz wyraźnie faworyzuje jedną z grup, podsycając wzajemną przemoc. Amnesty International regularnie otrzymuje informacje o torturowaniu i maltretowaniu zatrzymanych przez policję w Chiapas. Niewiele lub żadne działania nie są podejmowane przez władze w celu zapobiegania takim nadużyciom i karania ich sprawców.

 

ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w języku hiszpańskim, angielskim lub polskim:


 • wyrażając zaniepokojenie o bezpieczeństwo osób zatrzymanych w zamieszkach, jakie miały miejsce 15 lutego w Tila, a także osób, które musiały opuścić swoje domy w obawie przed przemocą;
 • wzywając władze do ujawnienia tożsamości zatrzymanych;
 • wzywając władze do zapewnienia zatrzymanym dostępu do rodzin, i wszelkiej pomocy prawnej oraz medycznej, jakiej mogą potrzebować, a także zapewnienia im zgodnych z prawem warunków zatrzymania;
 • wzywając do postawienia zatrzymanym konkretnych zarzutów popełnienia przestępstwa, w przeciwnym wypadku natychmiastowego ich uwolnienia;
 • wzywając do natychmiastowego wszczęcia pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie przebiegu akcji policji w Tila w dniu 15 lutego, podczas której najprawdopodobniej doszło do nadużycia siły i bezprawnych zatrzymań, oraz która zmusiła wiele osób do opuszczenia własnych domów;
 • wzywając do przeprowadzenia pełnego i bezstronnego śledztwa w sprawie działalności grupy Paz y Justicia oraz innych cywilnych grup zbrojnych działających  w obrębie miasta, do rozwiązania tych grup oraz do pociągnięcia ich członków do odpowiedzialności za przypadki łamania praw człowieka, które miały miejsce od 1994 r.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:

 

1. Prokurator Generalny Stanu Chiapas
Mariano Herrán Salvatti
Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas
Libramiento Norte s/n
Infonavit el Rosario
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Faks: + 52 961 616 5724
Forma grzecznościowa: Dear Attorney General / Se-or Procurador / Szanowny Panie Prokuratorze

 

2. Gubernator stanu Chiapas
Pablo Salazar Mendiguchia
Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente
Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Faks: + 52 961 612 0917
Forma grzecznościowa: Dear Governor / Se-or Gobernador / Szanowny Panie Gubernatorze

 


W razie wysyłania apeli po 6 kwietnia 2005 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4478