Meksyk: sprawiedliwość i prawda dla zamordowanych i uprowadzanych kobiet z Ciudad Juarez i Chihuahua – Amnesty International

Meksyk: sprawiedliwość i prawda dla zamordowanych i uprowadzanych kobiet z Ciudad Juarez i Chihuahua

-Wyzwania, zwłaszcza te związane z morderstwami kobiet i dziewcząt w Chihuahua wciąż są poważne, zarówno dla władz państwowych, jak i federalnych-, mówi Irene Khan, po raz pierwszy od 2003 roku zabierając głos w tej sprawie.


 


-Pomimo inicjatyw rządu federalnego i pozytywnych zmian w nastawieniu władz państwowych, ponad 20 kobiet zginęło w Ciudad Juarez i Chihuahua w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Jeśli bezpieczeństwo kobiet i sprawiedliwość mają stać się rzeczywistością, władze muszą przemyśleć swoją strategię.--Przed spotkaniem z gubernatorem dziesiątki matek i krewnych poszkodowanych kobiet dzieliły się ze mną swoimi doświadczeniami walki o sprawiedliwość. Jedna z nich powiedziała, że walczą w imieniu swoich utraconych córek – aby te, których dotąd nie spotkało nieszczęście mogły czuć się bezpieczne.-

Wyraźnym krokiem naprzód, lecz mającym ograniczony wpływ, jest interwencja Specjalnego Prokuratora Federalnego dla Ciudad Juarez. Niepokojący jest brak postępów w badaniu 24 przypadków będących w jurysdykcji sądownictwa federalnego oraz brak zainteresowania porwaniami i morderstwami kobiet w Chihuahua City.Specjalna Komisja Federalna kierowana przez Guadalupe Morfin prowadzi prace z poszkodowanymi rodzinami i koordynuje federalne i lokalne inicjatywy na rzecz zmarginalizowanego środowiska społecznego Ciudad Juarez. Jednak ograniczony mandat Komisji sprawia, że jej rola w ustalaniu prawdy i ustanawianiu sprawiedliwości nie jest decydująca. Ważne jest, aby jej pracą objęte zostało także miasto Chihuahua.Nadzieję dla krewnych zamordowanych kobiet przynoszą zmiany w rządzie oraz prace w ramach prowadzonego przez Argentina Forensic Anthropology Team projektu mającego na celu identyfikację odnalezionych ciał.Traktowanie rodzin przez nowe władze wyraźnie się zmieniło w porównaniu z przeszłością. Potrzebne są jednak także konkretne postępy, aby ich praca miała rzeczywiste znaczenie. Rząd musi odbudować zaufanie rodzin, podjąć środki przeciw złemu traktowaniu oraz zapewnić ponowne rozpatrzenie spraw, w których zeznaniom towarzyszyły tortury.Proces ten już się toczy, jednak w dużej mierze polega tylko na ponownej analizie dokumentacji, a nie ponownym zebraniu materiałów dowodowych. Nie uwzględnia się w nim także szczególnego aspektu związanego z zaangażowaniem kobiet w te sprawy przestępstwa. Pomimo ustalenia, że 130 lokalnych urzędników jest odpowiedzialnych za akty przestępcze lub za opieszałość administracyjną, nie podjęto żadnych kroków w celu ich ukarania.


 


„Kluczowym wyzwaniem dla władz państwowych i federalnych jest skonstruowanie wszechstronnej strategii i usprawnienie koordynacji podejmowanych przez obie strony działań mających na celu zajmowanie się setkami dotąd zgłoszonych spraw. Dopóki nie zostanie to zrobione, życie kobiet i dziewcząt w Ciudad Juarez i Chihuahua będzie wciąż zagrożone.”


 


„Obydwie strony mają obowiązki względem kobiet z tych miast. Amnesty International będzie kontynuować swoją działalność, dopóki nie zostaną przez nie podjęte konkretne środki w celu zapewnienia sprawiedliwości.”


 


Po spotkaniu z gubernatorem, delegacja Amnesty International razem z matkami poszkodowanych z Ciudad Juarez i Chihuahua złożyły hołd ofiarom z Minerva Torres, których ciała były przez ponad dwa lata przechowywane w klinikach w Prokuraturze Miasta  Chihuahua, pomimo braku jakichkolwiek trudności z ich zidentyfikowaniem.


 


Razem z Irene Khan w wizycie tej uczestniczyli przedstawiciele sekcji Amnesty International z Holandii, USA, Szwajcarii i Meksyku. „Przemoc nie zna granic – ale solidarność także. Amnesty International będzie razem z cierpiącymi matkami starać się o sprawiedliwość i prawdę.”


 


Dodatkowe informacje:


Delegacja Amnesty International spotka się z przedstawicielami rządu federalnego we wtorek 8 sierpnia. Wieczorem (o godz. 19.00) Irene Khan, Sekretarz Genralna Amnesty International, poprowadzi dyskusję panelową z przedstawicielami głównych partii politycznych. Amnesty International zdecydowanie uważa, że troska o prawa człowieka powinna stać się głównym punktem programów wyborczych.Zdjęcia dnia dostępne są na stronie www.amnistia.org.mx/prensa lub news.amnesty.org


 


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4315