Meksyk: Władze federalne muszą przeprowadzić śledztwo w sprawie Atenco – Amnesty International

Meksyk: Władze federalne muszą przeprowadzić śledztwo w sprawie Atenco

AMR 41/045/2006

Amnesty International wezwała dziś władze federalne Meksyku do przejęcia śledztwa w sprawie przynajmniej 23. doniesień o wykorzystywaniu seksualnym przez służby bezpieczeństwa w San Salvador Atenco, które miało miejsce podczas operacji policyjnych pięć miesięcy temu oraz do zapewnienia sprawiedliwości ofiarom.

Żądanie to łączy się w czasie z publikacją najnowszego raportu Amnesty International, który dostarcza kolejnych dowodów na brak efektywności władz w rzetelnym zbadaniu zarzutów, dotyczących molestowania seksualnego kobiet przez funkcjonariuszy policji podczas pobytu w areszcie oraz ukrywania przez władze dowodów takiego wykorzystywania.

„Władze stanowe obciążyły ciężarem dowodu ofiary, szukając tym samym sposobu na podważenie ich zarzutów. Konflikt interesów i oczywisty brak bezstronności w dochodzeniach na szczeblu władz stanowych napędzają tylko bezkarność” stwierdziła Kerrie Howard, Zastępca Dyrektora Programu ds. Ameryk Amnesty International.

„Wziąwszy pod uwagę powagę popełnionych przestępstw i utrzymujący się brak efektywności władz stanowych w sprawnym zbadaniu zarzutów o molestowanie seksualne, nadszedł czas by sprawę przejął Federalny Prokurator ds. Przestępstw Przeciwko Kobietom. Te przestępstwa uważane są przez prawo międzynarodowe za tortury i władze muszą zapewnić pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.”

Znaczna liczba ofiar wyznała przedstawicielom Amnesty International, że władze stanowe Meksyku odmówiły im przyjęcia zawiadomień o popełnieniu przestępstwa i nie zapewniły właściwej opieki medycznej i psychologicznej – niezbędnej do zabezpieczenia najważniejszych dowodów w sprawach o wykorzystywanie seksualne.

Maria Garcia (nazwisko zmienione) powiedziała Amnesty International, że gdy poinformowała urzędnika Prokuratury Stanowej, że zamierza złożyć zawiadomienie o gwałcie, inny urzędnik – nadzorujący przyjmowanie zeznań – stwierdził, że taka sprawa nie może być zaprotokołowana i wyrwał papier z maszyny do pisania.

Margarita Reyes (nazwisko zmienione), inna spośród kobiet molestowanych seksualnie podczas pobytu w areszcie, powiedziała: „Gdy przyjechałam do więzienia, lekarz sądowy nie chciał potwierdzić, że zostałam zgwałcona. Wydaje mi się niesprawiedliwe, że nikt mi nie wierzy; że ktoś uznał, że to wymyśliłam.”

Jak to ujęła Kerrie Howard: „Sprawa ta jest być może ostatnią okazją, gdy administracja Prezydenta Foxa może zademonstrować swoje zaangażowanie na rzecz zakończenia bezkarności w przypadkach przemocy wobec kobiet i wypełnić krajowe zobowiązania w zakresie praw człowieka”.

Informacje dodatkowe

Kobiety, o których mowa w komunikacie, znalazły się wśród 211 osób, aresztowanych podczas dwudniowej operacji policyjnej w miastach Texcoco i San Salwador Atenco w stanie Meksyk. Operacja miała na celu powstrzymanie protestów lokalnych organizacji rolniczych „Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra”.

Do dnia dzisiejszego, siedem kobiet i dwudziestu jeden mężczyzn pozostaje w areszcie pod zarzutem porwania funkcjonariuszy policji podczas demonstracji.

Amnesty International żąda od władz zapewnienia, że postępowania sądowe prowadzone przeciwko osadzonym jak i zwolnionym za kaucją będą spełniały wymogi sprawiedliwego i rzetelnego procesu sądowego. Organizacja apeluje również o bezstronne i wyczerpujące dochodzenie w kwestii poważnych naruszeń praw człowieka, popełnionych w trakcie operacji policyjnej w Atenco.

Członkowie Amnesty International w regionie – włączając w to Meksyk, Argentynę, Urugwaj, Paragwaj i Peru – oraz w Kanadzie i Hiszpanii będą wywierać presję na przedstawicieli dyplomatycznych Meksyku w swych krajach, by ci podjęli działania, zapewniające szybkie i skuteczne dochodzenie w tej sprawie.

Pełna treść raportu „Meksyk: Przemoc wobec kobiet – w stanie Meksyk ofiarom odmawia się sprawiedliwości” („Mexico: Violence against women – justice denied in Mexico State”) w języku angielskim dostępna jest na stronie internetowej:
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGAMR410282006

Tłumaczenie: Rafał Kalinowski

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4069