Meksyk: Władze nie traktują poważnie bezpieczeństwa kobiet – Amnesty International

Meksyk: Władze nie traktują poważnie bezpieczeństwa kobiet

W swoim raporcie AI bada problemy, na jakie napotykają meksykańskie kobiety, które próbują zgłaszać przypadki przemocy domowej w tym m.in. odmowa zaakceptowania zażaleń, niewłaściwie przeprowadzone śledztwo oraz niedostateczne stosowanie środków ochronnych i zapobiegawczych.
Raport został opublikowany 18 miesięcy po tym jak Meksyk uchwalił przepisy dotyczące przeciwdziałania przemocy domowej.
-Ponad rok temu Meksyk podjął kroki zmierzające do utworzenia nowego prawa chroniącego kobiety przed przemocą, jednak prawo to nie będzie w stanie zapewnić kobietom należytej protekcji dopóki nie zostaną wprowadzone odpowiednie środki i narzędzia zapobiegawcze na szczeblu federalnym i stanowym- – powiedziała Kerrie Howard, Zastępca Dyrektora Amerykańskiego Programu AI.
Przemoc domowa wobec kobiet w Meksyku – tak jak w wielu innych częściach świata – jest zjawiskiem powszechnym. Zgodnie z przeprowadzonymi w 2006 r. badaniami, które swym zasięgiem objęły cały kraj, jedna na cztery kobiety cierpiała z powodu przemocy ze strony swojego partnera, ale 82% z nich zdecydowało się tego nie zgłaszać.
Kobiety, które znajdują dość odwagi, aby zameldować o znęcaniu się są często traktowane z obojętnością i same muszą udowadniać, że stały się obiektem przemocy. W wielu przypadkach władze każą im osobiście dostarczyć wezwanie do agresora.
31 sierpnia 2005, były mąż Marceli włamał się do jej domu w stanie Sonora i pchnął ją nożem, pozostawiając sparaliżowaną na okres 4 miesięcy. Przez lata Marcela złożyła 10 skarg o znęcaniu się do biura publicznego oskarżyciela, ale za każdym razem doradzano jej, aby rozwiązywała swoje problemy dyskretnie ze swoim partnerem.Pewnego razu powiedziano jej: -jeśli przyjdziesz do nas potłuczona, wtedy będziemy mogli coś zrobić-.Po tym jak została dźgnięta nożem, jej były mąż został oskarżony o usiłowanie morderstwa i skazany na 10 lat,. Niedawno złożona została apelacja o przedłużenie wyroku, ponieważ Marcela boi się, że kiedy on wyjdzie na wolność, znajdzie ją i zabije.
-Kobiety w Meksyku potrzebują, aby zgłaszane przez nie skargi były traktowane poważnie. Konieczne jest również dostosowanie prawa i efektywnych mechanizmów ochrony oraz stworzenie schronisk, w których kobiety mogłyby znaleźć pomoc- – powiedziała Kerri Howard.
Ogólnonarodowe Prawo Kobiet do życia bez przemocy weszło w życie w lutym 2007. Od tego czasu wiele stanów wprowadziło podobne przepisy, jednak nie podjęły one jeszcze konkretnych kroków zapewniających ich właściwe przestrzeganie i egzekucję.

Amnesty International wzywa władze Meksyku do:

  • Publicznego zobowiązania się, że przepisy chroniące prawa kobiet zostaną natychmiast wdrożone.
  • Przeznaczenia odpowiednich środków koniecznych dla wdrożenia tego prawa
  • Przeprowadzenia śledztwa, które pozwoliłoby wyjaśnić, dlaczego wyroki dla sprawców przemocy wobec kobiet pozostają niskie i dlaczego wciąż niewiele kobiet zgłasza stosowanie wobec nich przemocy.
Pełna wersja Raportu Fakty i liczby – ang Przypadki – ang Tłumaczyła Monika Kisiel – Deptuła

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie oddamy konwencji antyprzemocowej!

3504