Przekaż
1%

podatku
WALCZYMY O ZMIANĘ PRAWA, ABY ZATRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

# Sprawcy przemocy muszą być izolowani
# Osoby pokrzywdzone powinny otrzymać pomoc
# Konwencja musi zostać wdrożona

Dowiedz się więcej

Menadżer/ Menadżerka Biura

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Menadżer/ Menadżerka Biura.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • zarządzanie Działem administracji;
 • organizacja pracy Biura Stowarzyszenia i nadzór nad bieżącym wsparciem administracyjnym, współpraca z zewnętrznymi dostawcami;
 • dopilnowanie aby Stowarzyszenie spełniało standardy formalno-prawne i wymogi sprawozdawcze; składanie sprawozdań rocznych oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością przygotowania deklaracji ZUS, PIT, CIT;
 • monitorowanie współpracy z biurem księgowym;
 • prowadzenie akt osobowych; zapewnianie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, regulaminami oraz procedurami;
 • zarządzanie obiegiem dokumentów.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem organizacji lub projektu;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość programów obsługi pakietu Office, poczty elektronicznej; programu Excel;
 • wysoka kultura osobista;
 • dokładność, zdolności organizacyjne i analityczne;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • umiejętności szkoleniowe, doświadczenie w rekrutowaniu i motywowaniu pracowników i pracowniczek;
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, znajomość aktualnych regulacji;
 • znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej organizacji międzynarodowej;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • wynagrodzenie w przedziale 3500-4300 zł netto w zależności od doświadczenia;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów;
 • szkolenia;

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) o tytule – Menadżer / Menadżerka Biura- na adres: rekrutacja@amnesty.org.pl do 20 listopada 2017 roku.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia