Menadżer/ Menadżerka Biura – Amnesty International

Menadżer/ Menadżerka Biura

Amnesty International jest globalnym ruchem ponad 7 milionów ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście. Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko Menadżer/ Menadżerka Biura.

Do zadań zatrudnionej osoby będzie należało między innymi:

 • zarządzanie Działem administracji;
 • organizacja pracy Biura Stowarzyszenia i nadzór nad bieżącym wsparciem administracyjnym, współpraca z zewnętrznymi dostawcami;
 • dopilnowanie aby Stowarzyszenie spełniało standardy formalno-prawne i wymogi sprawozdawcze; składanie sprawozdań rocznych oraz nadzór nad terminowością i prawidłowością przygotowania deklaracji ZUS, PIT, CIT;
 • monitorowanie współpracy z biurem księgowym;
 • prowadzenie akt osobowych; zapewnianie ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa pracy, regulaminami oraz procedurami;
 • zarządzanie obiegiem dokumentów.

Wymagania konieczne:

 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe;
 • udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu budżetem organizacji lub projektu;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem;
 • bardzo dobra znajomość programów obsługi pakietu Office, poczty elektronicznej; programu Excel;
 • wysoka kultura osobista;
 • dokładność, zdolności organizacyjne i analityczne;
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Wymagania pożądane:

 • umiejętności szkoleniowe, doświadczenie w rekrutowaniu i motywowaniu pracowników i pracowniczek;
 • dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, znajomość aktualnych regulacji;
 • znajomość sektora organizacji pozarządowych w Polsce.

Oferujemy:

 • pracę w prestiżowej organizacji międzynarodowej;
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • wynagrodzenie w przedziale 3500-4300 zł netto w zależności od doświadczenia;
 • pracę w entuzjastycznym i dynamicznym zespole nastawionym na realizację celów;
 • szkolenia;

Stowarzyszenie Amnesty International respektuje procedury Equal Opportunity Employer (EOE). Przy wyborze i awansie nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci (w tym ciąży i wychowania dziecka), pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia; uwzględniane są jedynie wiedza, doświadczenie i umiejętności.

Zasady te dotyczą także nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie życiorysu oraz listu motywacyjnego (w języku polskim) o tytule – Menadżer / Menadżerka Biura- na adres: rekrutacja@amnesty.org.pl do 20 listopada 2017 roku.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W przesłanych dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o ochronie danych osobowych Dz.U Nr 133 poz. 883).

Informacje na temat oferowanego stanowiska pracy są udzielane wyłącznie za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: rekrutacja@amnesty.org.pl.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
12553