Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur – Amnesty International

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

Ogólnoświatowy zakaz stosowania tortur oraz maltretowania przetrzymywanych osób zagrożony jest obecnie przez praktyki stosowane przez rządy w imię przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem. Działania te podważają słuszność całkowitego zakazu tortur.
W rzeczywistości oznacza to, że jednostki poddawane są okrtutnym praktykom. W ramach działań zwalczających terroryzm, co udokumentowało Amnesty International, rządy dopuszczały się między innymi:

  • Bicia, stosowania elektrowstrząsów, podtapiania, przedłużania izolacji i innych form psychicznego znęcania się;
  • Wypuszczania przetrzymywanych osób w krajach, w których ich życie jest zagrożone torturami, po uzyskaniu niewiele wartych -zapewnień dyplomatycznych-;
  • Utrzymywania tajnych więzień

Amnesty International wzywa rządy do: potępienia tortur oraz wszystkich innych form znęcania się, zapobiegania torturom również przez likwidację wszystkich tajnych więzień i ośrodków przetrzymywania oraz pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy przyczynili się do stosowania tortur i innych form maltretowania lub na nie zezwolili.
Rządy i społeczeństwa na całym świecie powinny zacząć działać w kierunku odwrócenia trendu ostatnich lat i raz na zawsze zakończyć te okrutne i nieludzkie praktyki.
Tłumaczenie Grzegorz Rychlik

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3537