Międzynarodowy Obóz Studencki ? Żabinki – Amnesty International

Międzynarodowy Obóz Studencki ? Żabinki

 -Żabinki- to wydarzenie wyjątkowe w skali naszego kraju. Obóz organizowany jest cyklicznie, każdego sierpnia, od roku 2002, na Mazurach nieopodal wsi Żabinka (pow. Giżycko). Co roku obóz gromadzi ponad 120 młodych ludzi z ok. 25 państw europejskich. Wartością projektu wartą podkreślenia jest uczestnictwo w nim młodzieży zarówno z państw Unii Europejskiej, jak również Europy Wschodniej (Ukraina, Rosja, Mołdawia, kraje Kaukazu) oraz Europy Południowej (Serbia, Macedonia, Albania). Projekt ma już długą tradycję i zakorzenił się na stałe w świadomości studenckich społeczności w całej Europie.

Uczestnikami obozu są w większości młodzi ludzie w wieku 18-25 lat. Wielu z nich to członkowie i działacze młodzieżowych organizacji pozarządowych lub podopieczni organizacji pracujących z młodzieżą. Uczestnikami obozu są również pracownicy takich organizacji w przedziale wiekowym 25-30 lat.

Program obozu łączy wartości edukacyjne, integracyjne i krajoznawcze i jest realizowany zgodnie z założeniami edukacji nieformalnej i uczenia się międzykulturowego.

W programie obozu znajdują się między innymi takie aktywności jak:
– Warsztaty z zakresu budowania tożsamości grupy
– Gry międzykulturowe uświadamiające uczestnikom istnieje różnic kulturowych oraz uczące ich przezwyciężania i współpracy;
– Wieczór kultur europejskich (Multi-Culti)
– Prezentacje o Polsce i lekcje polskiego organizowane pod hasłem -Poznaj Polskę-
– Wieczorne debaty i dyskusje
– Prezentacje organizacji uczestniczących w projekcie, dzięki czemu obozowicze dowiedzą się jak można aktywnie włączyć się w działalność tych organizacji oraz warsztaty służące nawiązywaniu kontaktów dla przedstawicieli organizacji młodzieżowych z różnych państw europejskich.

W tym roku organizacją zaproszoną do współpracy jest Amnesty International, przygotowującą dla uczestników obozu warsztaty służące kształtowaniu świadomości różnic międzykulturowych, wiążących się z tym stereotypów i możliwości rozwiązywania problemów powstających na tle owych różnic.
W tym roku obóz Międzynarodowy w Żabinkach został krajowym laureatem konkursu Parlamentu Europejskiego o Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży i reprezentował Polskę na finale w Akwizgranie (Niemcy).
W dniach 22-30 sierpnia 2008 obóz odbędzie się już po raz siódmy.
Więcej informacji:
Marta Godlewska
Project Manager
Center of Europe Foundation
Pankiewicza 3, Warsaw
tel./fax: +48 (22) 629 45 88www.zabinki.ple-mail: fundacja@centrum-europy.org.pl, zabinki@zabinki.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3521