Międzynarodowy Trybunał Karny: do zaistnienia Trybunału brak już tylko pięciu ratyfikacji – Amnesty International

Międzynarodowy Trybunał Karny: do zaistnienia Trybunału brak już tylko pięciu ratyfikacji

W ciągu ostatnich trzech dni, jako 53., 54. i 55. państo, Statut Rzymski ratyfikowały Mauritius, była Jugosławiańska Republika Macedonii i Cypr.

Amnesty International wyraża szacunek dla zaangażowania państw, które dotychczas ratyfikowały Statut Rzymski, na rzecz położenia kresu bezkarności po popełnieniu największych zbrodni, jakie znane są ludzkości.

-W tym ważnym momencie w procesie powoływania Międzynarodowego Trybunału Karnego wzywamy wszystkie państwa do podjęcia pilnych kroków prowadzących do ratyfikacji Statutu Rzymskiego i do ostatecznego zaistnienia Trybunału zgodnie z ustalonym prawem, które również zobowiązuje do pełnej współpracy z Trybunałem po jego zaistnieniu- – mówi Amnesty International.

Fakty
Statut Rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego został przyjęty na międzynarodowej konferencji 17 lipca 1998. Statut jest traktatem powołującym stały międzynarodowy trybunał karny dla prowadzenia dochodzeń i osądzania ludzi oskarżonych o ludobójstwo, zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. W Statucie zawarta jest klauzula postanawiająca o zaistnieniu Trybunału po podpisaniu i ratyfikowaniu traktatu przez 60 państw.

Amnesty International działała na rzecz powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego – wspólnie z koalicją zawiązaną w tej sprawie i obejmującą ponad 1000 jej uczestników – od roku 1993. Niezwłocznie po przyjęciu Statutu Rzymskiego Amnesty International rozpoczęła światową kampanię wzywającą wszystkie rządy do jego podpisania i ratyfikacji i do podjęcia pełnej współpracy z Trybunałem po jego zaistnieniu.

Z chwilą kiedy to nastąpi po zdeponowaniu 60. ratyfikacji, Amnesty International będzie w dalszym ciągu prowadziła kampanię apelującą do wszystkich rządów o podpisanie i ratyfikowanie Statutu Rzymskiego. Będzie to ważne, bowiem w wielu przypadkach Trybunał będzie władny działać tylko w odniesieniu do zbrodni popełnionych na terytorium państwa – strony traktatu bądź przez obywatela takiego państwa.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5206