Mianmar: Laureatka Nagrody Nobla nadal w areszcie domowym – Amnesty International

Mianmar: Laureatka Nagrody Nobla nadal w areszcie domowym

-Z okazji tej rocznicy ponawiamy apel o uwolnienie Daw Aung San Suu Kyi oraz o uwolnienie setek innych więźniów pozbawionych wolności z powodu przekonań. Zwracamy się do rządu Mianmaru z wezwaniem o natychmiastowe uwolnienie tych ludzi – nie tylko dlatego, że nigdy nie powinni byli być aresztowani, lecz także dlatego, że taki gest pomógłby w budowaniu międzynarodowej i wewnętrznej wiary w skuteczność rozmów prowadzonych między NLD a rządem- – wzywa Amnesty International.

-Rozmowy trwają od ponad dwunastu miesięcy: w ciągu roku 2001 uwolniono około 200 więźniów politycznych, zwalnianie więźniów idzie jednak opornie. Powszechne stały się apele do Państwowej Rady d/s Pokoju i Rozwoju (State Peace and Development Council – SPDC, wojskowy rząd Mianmaru) o przyspieszenie tego procesu.-

-Zwolnienie więźniów politycznych przez SPDC na wielką skalę byłoby sygnałem, że prowadzone w trybie tajnym rozmowy przynoszą jakiekolwiek rezultaty. Doceniamy dyskusje nawiązywane z udziałem ONZ jako mediatora, pragniemy jednak powiedzieć SPDC, że nie zapomnimy o tych, którzy są nadal więzieni.-

Amnesty International oświadczyła: -W okresie ubiegłych 10 lat około 600 grup lokalnych AI w 30 krajach prowadziło działania na rzecz około 1.000 więźniów politycznych w Mianmarze. Będą one niestrudzenie kontynuować te działania dotąd, aż wszyscy oni zostaną uwolnieni.-

Jednym z nich jest U Win Tin, 71-letni pisarz i jeden z czołowych działaczy NLD, aresztowany w lipcu 1989 i skazany na 20 lat pozbawienia wolności. W bardzo złym stanie zdrowia, przebywa w więzieniu Insein, największym zakładzie penitencjarnym Mianmaru. W roku 1995 został dodatkowo ukarany za napisanie listu do Specjalnego

Sprawozdawcy ONZ, w którym opisał dramatyczne warunki panujące w więzieniu i przypadki stosowania tortur. Z okazji uhonorowania w tym roku Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana, Pokojową Nagrodą Nobla Amnesty International wyraża uznanie dla roli, jaką ONZ odgrywa w Mianmarze. Zarówno nowo powołany Specjalny Sprawozdawca jak Specjalny Wysłannik Sekretarza Generalnego ONZ odwiedzali Mianmar kilkakrotnie podejmując próby przełamania impasu politycznego pomiędzy NLD i SPDC i nakłaniając rząd do spowodowania radykalnej poprawy sytuacji praw człowieka.

Kilka słów przypomnienia

Daw Aung San Suu Kyi otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla 10 lat temu; przebywała wówczas przez sześć lat w areszcie domowym, w swym domu w Yangoon. Więzienia pełne były więźniów politycznych. Demonstracje studentów w grudniu 1991 z okazji przyznania Daw Aung San Suu Kyi Pokojowej Nagrody Nobla spowodowały kolejne setki aresztowań. Wielu studentów nie zwolniono dotychczas, mimo wygaśnięcia terminu ich wyroków. W roku 2001 zwolniono w Mianmarze więcej więźniów politycznych niż kiedykolwiek dotychczas. Wielu spośród uwolnionych odbyło cały wyrok, inni przetrzymywani byli przez wiele miesięcy, a nawet lat, bez formalnego oskarżenia i bez procesu sądowego. Setki przywódców studenckich, członków partii NLD i parlamentarzystów-elektów z tejże partii, jak również osób podejrzanych o członkostwo w innych partiach opozycyjnych, nadal przebywa w więzieniach. Osadzonym przedłużano wyroki już w trakcie ich pobytu w więzieniu, m.in. za domniemane próby kontaktu z ONZ w związku z warunkami panującymi w zakładach penitencjarnych Mianmaru lub za próby rozpowszechniania z więzienia różnych wiadomości i petycji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5233