MTK: Państwa muszą wzmocnić drogę dochodzenia sprawiedliwości dla milionów ofiar – Amnesty International

MTK: Państwa muszą wzmocnić drogę dochodzenia sprawiedliwości dla milionów ofiar

Ofiary zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych najpoważniejszych zbrodni zasługują na sprawiedliwość, podkreśla Amnesty International, wzywając państwa do wzmocnienia, zamiast wycofywania się z Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK).

Apel wystosowany został w przededniu 15. sesji Zgromadzenia Państw-Stron Statutu Rzymskiego – traktatu założycielskiego MTK – która odbędzie się w dniach 16-24 listopada w Hadze.

– Zamiast porzucać rozwiązanie, które w wielu przypadkach jest jedyną drogą dochodzenia sprawiedliwości dla milionów ofiar zbrodni wagi międzynarodowej, państwa muszą w dobrej wierze współpracować z MTK. Muszą zjednoczyć siły, by walczyć z podwójnymi standardami w ocenie wagi naruszeń w poszczególnych państwach, porażkami i upolitycznieniem sprawiedliwości przez Radę Bezpieczeństwa ONZ – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska.

– Ta sesja Zgromadzenia nie może zostać zdominowana przez cyniczne, polityczne decyzje małej grupy rządów o opuszczeniu MTK. Zwolennicy MTK powinni zmobilizować się i skoncentrować na wzmocnieniu systemu.

Choć uzasadnione są obawy odnośnie skoncentrowania postępowań MTK prawie wyłącznie w Afryce, to jednak istnieją silne podstawy do przyjęcia, że Prokurator MTK dąży do rozwiązania problemu tej nierównowagi i chce rozszerzyć swoje prace również na inne regiony. Będzie to jednak wymagać wsparcia Zgromadzenia oraz zwiększonych zasobów, w szczególności ze strony państw globalnego Południa.

Próby upolitycznienia prac MTK poprzez wybiórcze kierowanie do niego spraw przez Radę Bezpieczeństwa ONZ stanowią duży problem. Wszystkie 124 państwa członkowskie powinny współpracować w walce z podwójnymi standardami w ocenie wagi naruszeń w poszczególnych państwach.

Amnesty International przygotowała rekomendacje przed sesją Zgromadzenia, skoncentrowane na wzmacnianiu MTK i jego zdolności zapewniania sprawiedliwości ofiarom.

Wzywamy:

  • państwa do potwierdzenia swojego wsparcia dla MTK, a rządy RPA, Gambii i Burundi do ponownego przeanalizowania swoich decyzji o wypowiedzeniu Statutu MTK,
  • stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ do powstrzymania się od użycia prawa veta w celu blokowania zgłaszania Prokuratorowi MTK spraw zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości lub ludobójstw,
  • państwa do zapewnienia wystarczających środków finansowych dla MTK, tak aby poszerzyć postępowania w 2017 roku,
  • państwa do rozwinięcia lepszego systemu współpracy rządów z MTK, w szczególności w zakresie aresztowania i przekazywania podejrzanych,
  • państwa do zapewnienia, że wszelkie zmiany ram prawnych MTK będą spełniać najwyższe standardy sprawiedliwości dla oskarżonych, z poszanowaniem praw ofiar i świadków.

W październiku RPA, Burundi i Gambia podjęły kroki w celu wycofania swego członkostwa w MTK, wypowiadając Statut. Jednak wiele afrykańskich państw wydało w ostatnim czasie oświadczenia o dalszym wspieraniu MTK, między innymi Botswana, Sierra Leone, Malawi, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal. Tanzania nawołuje do dialogu, zamiast wycofywania się z MTK.

Wiele afrykańskich państw-stron Statutu Rzymskiego MTK, w tym Mali, Demokratyczna Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, kontynuuje współpracę z MTK szanując jego decyzje odnośnie toczących się postępowań, a Gabon w ostatnim czasie zgłosił do MTK sytuację dotyczącą naruszeń w swoim kraju.

Dodatkowe informacje

Od przyjęcia Statutu Rzymskiego MTK w 1998 roku przystąpiły do niego 124 państwa, w tym 34 państwa afrykańskie.

Amnesty International wydała rekomendacje na 15. Sesję Zgromadzenia Państw-Stron MTK.

Amnesty International działa na rzecz przyjęcia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ kodeksu postępowania zakładającego dobrowolne powstrzymanie się od użycia veta do blokowania działań Rady w sytuacjach ludobójstw, zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Ukraina: bezprawne przesiedlanie ludności cywilnej przez Rosję stanowi zbrodnię wojenną i może stanowić zbrodnię przeciwko ludzkości – nowe ustalenia Amnesty International

Powiązany temat

Iran: Co najmniej 23 dzieci bezkarnie zabitych podczas brutalnego tłumienia młodzieżowych protestów

Powiązany temat

Rosja/Ukraina: Rosyjskie ataki na Kijów i inne miasta na terytorium Ukrainy stanowią wyraźny przejaw eskalacji agresji i naruszenia praw człowieka

12259