Milenijne Cele Rozwoju nie dla najuboższych – Amnesty International

Milenijne Cele Rozwoju nie dla najuboższych

Miliard ludzi na świecie żyjących w slumsach nie są nawet uwzględnieni w wynikach realizacji MCR, gdyż cele zakładały pierwotnie pomoc tylko 100 mln mieszkańcom slumsów.
-Jeśli liderzy państw spotykający się na forum ONZ nie podejmą natychmiastowych kroków na rzecz ochrony praw osób żyjących w ubóstwie, najubożsi pozostaną wykluczeni z założeń realizacji MCR-, powiedział Sekretarz Generalny Amnesty International, Salil Shetty, który przewodniczy delegacji organizacji podczas szczytu.
-Jednak sama zmiana języka nie wystarczy. Ludzie muszą mieć możliwość egzekwowania odpowiedzialności od swoich państw za brak ochrony praw człowieka. Powinni mieć możliwość sprostania problemom korupcji i innym nadużyciom przed niezawisłymi sądami i innymi organami regulacyjnymi, aby państwa wypełniały swoje zobowiązania-.
Szacunkowo 70% osób żyjących w ubóstwie to kobiety. Jednak starania podjęte w ramach MCR w wielu krajach nie zapewniły skierowania uwagi na rozpowszechnioną dyskryminację kobiet. Takie sfery, w których dochodzi do dyskryminacji kobiet, jak dostęp do wody, pożywienia, urządzeń sanitarnych i mieszkania, kwestie dyskryminacyjnych przepisów i dyskryminującego egzekwowania prawa, które są podstawą dla przemocy wobec kobiet i podkopują postęp w realizacji MCR, zostały zaniedbane i nadal stanowią ogromny problem.
Ponadto, wiele państw przeprowadza przymusowe wysiedlenia osób mieszkających w slumsach, wpędzając ich tym samym w głębsze ubóstwo i gwałcąc ich prawo do posiadania dachu nad głową. Na przykład tylko w jednym mieście w Nigerii, Port Harcourt, ponad 200 tys. ludzi stoi przed zagrożeniem eksmisji, gdyż nieformalne osiedla, w których mieszkają mają zostać wyburzone. Tysiące osób straci dorobek swojego życia, jeśli wyburzanie dojdzie do skutku.
Kenia jest kolejnym przykładem kraju, które zignorowało prawa kobiet żyjących w slumsach, starając się równocześnie sprostać wymaganiom MCR. Kobiety żyjące w slumsach narażone są na ataki, kiedy chcą skorzystać z toalet publicznych, szczególnie po zapadnięciu zmroku. Brak efektywnego egzekwowania prawa, aby zapobiec atakom, podjąć śledztwa i ukarać winnych przemocy wobec kobiet oraz zapewnić wszelkie środki zaradcze dla ofiar przemocy, oznacza, że zjawisko przemocy wobec kobiet będzie się pogłębiać.
Kolejnym przypadkiem jest Nikaragua. Pomimo deklaracji dotyczącej celu o polepszeniu usług medycznych dla kobiet w ciąży, rząd wprowadził równocześnie prawo bezwzględnie zakazujące aborcji pod groźbą kary. Zdecydowana większość ciąż będących wynikiem gwałtów lub stosunków kazirodczych występuje wśród dziewczynek między 10 a 14 rokiem życia. Ich zdrowie i życie są narażone na niebezpieczeństwo przez zabiegi nielegalnej aborcji lub poród w bardzo młodym wieku.
Jednakże, wprowadzenie efektywnego mechanizmu pozwalającego egzekwować od państw odpowiedzialność pomoże zwiększyć wyniki realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. W 2001 r. indyjski Sąd Najwyższy orzekł, że program mający na celu wprowadzenie codziennych posiłków w szkołach musi sprostać odpowiednim standardom i dotyczyć wszystkich dzieci we wszystkich szkołach. Od tamtej pory można zaobserwować zwiększającą się liczbę dziewczynek rozpoczynających naukę w szkole, nawet do 350 tys. nowych uczennic rocznie, właśnie dzięki dostępności obiadów.
-Międzynarodowe przyrzeczenie o walce z ubóstwem nie może pozostawić w tyle osób najuboższych i najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo-, powiedział Salil Shetty.
-Niestety, tego jesteśmy właśnie świadkami i nadal będziemy, jeśli światowi przywódcy nie zobowiążą się do podjęcia starań o wprowadzenie rzeczywistej zmiany i zapewnienia ochrony praw najuboższych. Szczyt ONZ jest ostatnia szansą. Porażka podczas szczytu oznacza klęskę dla wszystkich przyrzeczeń w 2015 r.-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

2594