Misja UE w Czadzie: Zapewnić ochronę przesiedlonych cywilów – Amnesty International

Misja UE w Czadzie: Zapewnić ochronę przesiedlonych cywilów

Około 170 tysięcy uchodźców z Sudanu udało się do wschodniej części Czadu, aby schronić się tam przed przemocą i nadużyciami praw człowieka, których sprawcami są funkcjonariusze milicji Janjawid i ugrupowania rebelianckie.
W czasie swej ostatniej misji do Czadu, AI stwierdziła, że w szczególnym niebezpieczeństwie znajdują się przesiedlone kobiety i dziewczynki. Narażone są na gwałty i ataki przemocy, regularnie przeprowadzane przez milicje, grupy zbrojne, a nawet żołnierzy rządowych, którzy za swe czyny nie ponoszą odpowiedzialności (przykłady na www.amnesty-eu.org).
-Obozy i wioski często znajdują się z dala od wody i drewna opałowego. Kobiety i dziewczęta często muszą dokonywać wyboru między narażeniem swojej rodziny na głód a niebezpieczną wyprawą poza teren obozu- – powiedział Dick Oosting, Dyrektor Biura Amnesty International przy Unii Europejskiej.
-W obliczu klęski czadzkiego rządu, któremu nie udało się zapewnić odpowiedniej ochrony swoim obywatelom, należy przyznać siłom UE lub ONZ mandat i odpowiednie środki do ochrony kobiet, dzieci, i innych cywilów, którzy znajdują się w niebezpieczeństwie- – dodał Oosting.
Międzynarodowa misja, wysłana do Czadu, nie mająca upoważnienia do udzielania pomocy ofiarom wewnętrznej przemocy w Czadzie oznaczałby zlekceważenie potrzeb ludzi w tym kraju. Unia Europejska wysłałaby tym samym sygnał, iż tylko niektórzy zysługują na ochronę.
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

3818