Moazzam Begg – Amnesty International

Moazzam Begg

Moazzam Begg, posiadający podwójne, brytyjskie i pakistańskie obywatelstwo, był jednym z pierwszych obcokrajowców zatrzymanych przez USA po zamachach z 11 września 2001 roku. Podejrzany o terroryzm, był więziony mimo, iż nie przedstawiono mu żadnych zarzutów, ani nie postawiono go przed sądem.
8 lipca 2003 roku m.in. w jego sprawie Amnesty International uruchomiła Pilną Akcję, którą powtarzano do skutku wiele razy. Wkrótce przyniosła oczekiwany skutek – w styczniu 2005 Moazzam Begg został zwolniony roku.
Podczas corocznego Zgromadzenia Ogólnego Amnesty International w Wielkiej Brytanii, kiedy wywiązała się dyskusja na temat prowadzonych prze AI kampanii, obecny na miejscu Moazzam Begg powiedział -jesteście w tym najlepsi-.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3769