Mongolia ogłosiła moratorium na egzekucje. – Amnesty International

Mongolia ogłosiła moratorium na egzekucje.

Amnesty International wierzy, że Prezydent Tsakhia Elbegdorj wykonał odważny ruch w kierunku ochrony praw człowieka w Mongolii i z zadowoleniem przyjmuje tą ważną zmianę jako kluczowy krok w kierunku pełnego zniesienia kary śmierci.  
-Wprowadzenie moratorium na karę śmierci pokazuje, że rząd Mongolii jest mocno zaangażowany w kwestię praw człowieka. Amnesty International wzywa inne kraje w tym regionie do pójścia w ślady Mongolii,- powiedziała Roseann Rife, wicedyrektor Amnesty International ds. Azji i Pacyfiku.
W Azji nadal wykonywanych jest więcej egzekucji niż we wszystkich pozostałych krajach świata razem wziętych. Amnesty International szacuje, że w 11 krajach Azji w roku 2008 zostało straconych przynajmniej 1 838 osób. W Chinach, Mongolii, Wietnamie i Korei Północnej, działania związane z egzekucjami i karą śmierci są okryte płaszczem tajemnicy i charakteryzują się brakiem przejrzystości.
-Mongolia musi szybko zmienić swoje prawo dotyczące braku przejrzystości państwa i wprowadzić przejrzyste zasady związane ze stosowaniem kary śmierci. Przejrzystość jest kluczowym elementem otwartego i wolnego społeczeństwa, lecz również ważnym krokiem w kierunku zniesienia kary śmierci- stwierdziła Roseann Rife.
W roku 2009 Prezydent Mongolii złagodził wyroki śmierci przynajmniej trzech osób. Egzekucje są w Mongolii przeprowadzane w tajemnicy i nie są udostępniane żadne oficjalne statystyki na temat wyroków śmierci, ani egzekucji. Według doniesień, warunki więzienne osób czekających na wykonanie wyroku śmierci są trudne. Rodziny nie są wcześniej informowane o egzekucji, a ciała osób, na których wykonano karę śmierci, nie są przekazywane rodzinom.
Ponad dwie trzecie krajów na świecie zniosło karę śmierci w prawie lub w praktyce. W roku 2008, 106 krajów zagłosowało za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą do wprowadzenia moratorium na egzekucje.  
-Z niecierpliwością czekamy na wsparcie Mongolii dla tej rezolucji ONZ w roku 2010 oraz wzywamy pozostałe kraje w tym regionie o naśladowanie postępowania Mongolii,- powiedziała Roseann Rife.
W roku 2010 sytuacja praw człowieka w Mongolii zostanie zanalizowana przez Radę Praw Człowieka ONZ w ramach Powszechnego Przeglądu Okresowego Praw Człowieka. Kontekst W roku 2010 Zgromadzenie Ogólne ONZ rozpatrzy trzecią rezolucję wzywającą do moratorium na egzekucje. Mongolia głosowała przeciwko wcześniejszym rezolucjom przyjętym w latach 2007 i 2008, podobnie jak Chiny, Indie, Indonezja, Korea Północna, Malezja, Singapur, Tajlandia i Japonia. W roku 2008, 206 krajów zagłosowało za rezolucją, 46 – przeciw, a 34 wstrzymały się od głosu.
Amnesty International uważa, że kara śmierci stanowi krańcowo okrutną, niehumanitarną i poniżającą metodę karania i sprzeciwia się stosowaniu kary śmierci we wszystkich przypadkach. Kara śmierci jest stosowana w sposób dyskryminujący przeciwko ludziom ubogim, mniejszościom rasowym, etnicznym i religijnym, oraz stanowi krańcowy akt przemocy państwa. Nie ma żadnych dowodów na to, że jest bardziej skuteczna w zmniejszaniu ilości popełnianych przestępstw niż inne surowe kary.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy egzekucję dwóch braci na Białorusi!

2844