Morze Śródziemne bezpieczniejsze dla uchodźców i migrantów – Amnesty International

Morze Śródziemne bezpieczniejsze dla uchodźców i migrantów

Wzmocnienie unijnych działań w celu ratowania uchodźców i migrantów w centralnej części Morza Śródziemnego od końca kwietnia 2015 r. przyczyniło się do spadku liczby osób ginących na tym szlaku migracyjnym do Europy.

W pierwszych 4 miesiącach tego roku 1 na 16 osób płynących na łodziach tonęła nie mogąc liczyć na pomoc. W maju i czerwcu sytuacja znacząco się poprawiła – 1 na 427 osób ginie w tym rejonie.

W październiku 2014 Amnesty International krytykowała decyzje przywódców unijnych, którzy odmówili wsparcia włoskiej operacji “Mare Nostrum” i zdecydowali o rozpoczęciu operacji “Tryton” prowadzonej przez agencję FRONTEX, z dużo mniejszymi zasobami i zasięgiem oraz innym mandatem – ratownictwo nie było głównym celem operacji.

Nie sprawdziły się opinie niektórych przywódców, którzy twierdzili, że zmniejszenie zasięgu operacji sprawi, że mniej osób będzie starało się podejmować podróż w tym niebezpiecznym rejonie. W związku z trwającymi konfliktami i pogarszającą się sytuacją w Libii liczba osób nie spadła, a drastycznie wzrosła śmiertelność przepraw.

Po tragicznych wydarzeniach w połowie kwietnia, kiedy około 1200 osób zginęło na przestrzeni jednego tygodnia, Rada Europejska spotkała się na nadzwyczajnym szczycie i zdecydowała o rozpoczęciu międzynarodowej operacji humanitarnej z jasnym celem ratowania życia ludzi i zwiększonymi zasobami, adekwatnymi do potrzeb. 4 maja FRONTEX potwierdził, że nowe zasoby są gotowe do wykorzystania w ramach prowadzonej przez agencję operacji, a 26 maja agencja potwierdziła przyjęcie nowego planu operacyjnego zakładającego m.in. rozszerzenie zasięgu geograficznego działań.

Według danych włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 64 tysiące osób przybyły do Włoch drogą morską w pierwszej połowie roku: 14 250 to osoby uratowane przez włoskie służby ratownicze, 12 900 przez włoską marynarkę wojenną, 10 380 przez okręty wojskowe innych państw, ale nie w ramach operacji Frontexu, 5 500 przez służby innych państw niż Włochy w ramach operacji Frontexu, 4 348 przez włoską policję celną. Znacząco zmniejszyło się obciążenie statków prywatnych, szczególnie towarowych, których zaangażowanie w akcje ratownicze było bardzo duże w pierwszych czterech miesiącach roku.

Amnesty International pozytywnie ocenia te zmiany, jednocześnie wzywając przywódców państw UE, by utrzymali obecny zakres zasobów i zasięg operacji ratowniczo-poszukiwawczych dopóki liczba osób próbujących przekroczyć Morze Śródziemne w tym miejscu znacząco nie spadnie. Amnesty International wzywa również do głębszej reformy polityki migracyjnej w celu rozwijania legalnych i bezpiecznych dróg dotarcia do Unii Europejskiej dla uchodźców, by osoby pilnie potrzebujące pomocy i bezpieczeństwa nie musiały podejmować przepraw przez morze.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

1123