Myanmar: Amnesty International pomyślnie ocenia pierwszą wizytę, wzywa do dalszych udoskonaleń – Amnesty International

Myanmar: Amnesty International pomyślnie ocenia pierwszą wizytę, wzywa do dalszych udoskonaleń

-Dalsze więzienie około 1200-1300 więźniów politycznych, z których wielu AI uznaje za więźniów sumienia, przetrzymywanych za ich pokojowe działania o charakterze politycznym, było jednym z kluczowych zagadnień omawianych z miejscowymi władzami- – powiedział przedstawiciel AI podczas konferencji prasowej zorganizowanej 10 lutego 2003 roku w Bangkoku (Tajlandia).

Organizacja, która była proszona o przybycie do Myanmaru od 1988 roku, pozytywnie oceniła wysiłki podjęte przez urzędników państwowych w kraju w celu sprostania prośbom delegacji oraz szczere dyskusje, które prowadziła z przedstawicielami ministerstw, policji i służb więziennych.

Podczas wizyty członkowie delegacji AI spotkali się także z Daw Aung San Suu Kyi – sekretarzem generalnym Narodowej Ligi na rzecz Demokracji (National League for Democracy, NLD) oraz z członkami i osobami wspierającymi NLD. Delegaci rozmawiali z przedstawicielami różnych organizacji międzynarodowych, kręgów biznesowych i dyplomatycznych. Ponadto wizytowali ośrodki zatrzymań, m.in. więzienie Insein w Yangon i oddział strzeżony w Yangon General Hospital.

Spotkanie delegacji z Daw Aung San Suu Kyi odbyło się 31 stycznia w jej rezydencji.

-Podczas 2-godzinnego spotkania przebiegającego w serdecznej atmosferze omawialiśmy rozmaite zagadnienia będące naszą wspólną troską- – powiedziała przedstawiciel AI, wyjaśniając, że treść tych rozmów jest poufna i zgadzając się ze zdaniem Daw Aung San Suu Kyi.

AI postrzega tę wizytę jako początek procesu, którego rezultatem powinien być powrót organizacji do tego kraju dla celów badawczych.

-Jednym z naszych kluczowych celów tej wizyty było spotkanie się w Yangon z tak dużą liczbą osób jak to tylko możliwe oraz położenie fundamentów dla podróży do innych części kraju, aby tam prowadzić badania w kolejnych miesiącach tego roku- – dodała AI.

Pod koniec wizyty delegaci zaoferowali pisemne rekomendacje dotyczące natychmiastowych działań w celu zmniejszenia cierpień w więzieniach i ośrodkach dla aresztowanych szczególnie, że wszyscy więźniowie, także ci przetrzymywani z powodów politycznych powinni mieć możliwość czytania i pisania, a także nie powinni być przetrzymywani w odosobnieniu.

Podczas spotkania z przedstawicielami SPDC AI przedstawiła również przypadki ostatnio aresztowanych więźniów politycznych i wezwała do natychmiastowego zwolnienia z powodów humanitarnych jednej z więźniarek, przetrzymywanej w więzieniu Insein w Yangon, wraz z jej 18-miesięcznym dzieckiem.

Organizacja oczekuje na odpowiedź ze strony SPDC w kwestii swoich zaleceń.

Niepokoje AI dotyczące sytuacji w Myanmarze są szeroko pojmowane, a dyskusje na te tematy dotykają wielu kwestii, skupiających się przede wszystkim na administracji i wymiarze sprawiedliwości.

-Bez dobrego prawa, odpowiedniego systemu policyjnego, sprawiedliwych procesów i ludzkich warunków w miejscach zatrzymań naruszenia mogą być i będą kontynuowane, dopuszczający się ich będą pozostawać bezkarni, a ofiary nie będą miały szansy na zyskanie rekompensaty- – stwierdza AI.

Tło

Wizyta miała miejsce w dniach 30 stycznia – 8 lutego 2003 roku. Była to pierwsza w historii wizyta AI w Myanmarze. Delegatami w misji były: Demelza Stubbings, dyrektor programowy dla regionu Azja-Pacyfik i Donna Guest, znawczyni i badaczka Myanmaru i Tajlandii.

AI prowadzi politykę przeprowadzania wizyt we wszystkich państwach na całym świecie, aby badać sytuację praw człowieka oraz rozmawiać z przedstawicielami władz i innych ciał decyzyjnych w celu ochrony i promowania praw człowieka.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5088