Myanmar: Aung San Suu Kyi musi zostać wypuszczona – Amnesty International

Myanmar: Aung San Suu Kyi musi zostać wypuszczona

Po doniesieniach prasowych o tym, że władze mogą planować przedłużenie aresztu domowego Daw Aung San Suu Kyi o kolejny rok, Amnesty International zaapelowała o natychmiastowe i bezwarunkowe wypuszczenie jej oraz innych przywódców politycznych uwięzionych za pokojową działalność polityczną.


 


„Zatrzymanie Daw Aung San Suu Kyi oraz innych przywódców politycznych niesłusznie uwięzionych w Myanmarze jest karykaturą sprawiedliwości” – powiedziała Catherine Baber, wicedyrektorka Amnesty International w Azji. „Władze Birmy powinny wykorzystać tą okazję i wypuścić wszystkich pokojowych działaczy i wprowadzić środki mające na celu umożliwienie dialogu politycznego bez wzajemnych oskarżeń”.


 


Władze w Myanmarze obecnie przygotowują się do ponownego zebrania Ogólnokrajowego Kongresu, który odbędzie się 5 grudnia 2005 roku i na którym ma zostać sporządzony projekt konstytucji. Władze planują przyjęcie postanowień dotyczących władzy ustawodawczej oraz podziału władzy administracyjnej i sądowniczej. W przeszłości władze podobno dawały do zrozumienia, że mogą wypuścić Daw Aung San Suu Kyi w  nieokreślonym terminie po zakończeniu Ogólnonarodowego Kongresu.


 


„To niedopuszczalne, że władze przetrzymują osoby jako zakładników z powodów politycznych i rażąco nadużywają procedur sądowych w tym celu. Przedłużające się zatrzymania prawowitych delegatów na Ogólnokrajowy Kongres wyłącza rządowych działaczy ze sporządzania projektu postanowień dotyczących przyszłości politycznej kraju. Takie postępowanie osłabia wiarygodność zarówno tego procesu, jak i jego wyników oraz jest istotną przeszkodą w rozwiązywaniu wieloletniego kryzysu praw człowieka w Myanmarze” – powiedziała Catherine Baber.


 


„Zamiast trzymać główne osobistości polityczne pod kluczem, władze powinny zastosować środki, które umożliwiłyby pokojowy dialog polityczny bez wzajemnych oskarżeń. Władze muszą wypuścić wszystkich więźniów sumienia i uchylić ustawy oraz środki, które zbyt długo stosowane były w celu karania za protesty pokojowe”.


 


Tło wydarzeń


 


Liderka opozycji, Daw Aung San Suu Kyi, obecnie przebywa w areszcie domowym, a jej nakaz aresztowania wygasa w niedziele 27 listopada. Daw Aung San Suu Kyi była więziona przez ponad 10 lat w ciągu ostatnich 16 lat. Nigdy nie została oskarżona ani osądzona. Aresztowania przedstawicieli politycznych wzrosły w ciągu ostatniego roku, przynajmniej 5 członków parlamentu, takich jak U Khun Htun Oo oraz U Kyaw Min, otrzymało długie kary pozbawienia wolności. Inni przedstawiciele polityczni również odsiaduje długie wyroki tylko ze względu na protesty pokojowe i sprzeciwianie się władzom. Członkowie parlamentu, 67-letni Dr Than Nyein, 55-letni Daw May WIn Myint oraz 82-letni U Shwe Ohn należą do osób przetrzymywanych bez postawionych zarzutów i procesu sądowego.


 

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4236