Myanmar: Nie ustają masowe zatrzymania, zgony w aresztach i tajemnicze zaginięcia – Amnesty International

Myanmar: Nie ustają masowe zatrzymania, zgony w aresztach i tajemnicze zaginięcia

ASA 16/038/2007
List wystosowano w kontekście przyszłotygodniowej wizyty w Birmie Specjalnego Sprawozdawcy Narodów Zjednoczonych Paulo Sergio Pinheiro.
-Wzrastająca liczba zatrzymań, porwań, tortur w aresztach i zaginięć wyraźnie przeczy zapewnieniom rządu Myanmaru o powrocie do normalności- – powiedziała Catherine Baber, szefowa Programu AI ds. Azji i Pacyfiku.
-Władze Birmy powinny zaniechać stawiania zarzutów społeczności międzynarodowej o ingerencję w sprawy wewnętrzne. Natomiast potrzebna jest deklaracja pełnej współpracy z ONZ- – kontynuowała Baber.
AI w liście przedstawia kilka istotnych spraw, którymi władze birmańskie powinny się natychmiast zająć. Należą do nich m.in. wciąż przeprowadzane zatrzymania, które dotknęły już blisko 700 osób, a w 15 przypadkach zakończyły się wyrokiem pozbawienia wolności na dziewięć i pół roku. Karygodna jest też polityka rządowa polegająca na braniu za -zakładników- członków rodzin ludzi podejrzanych o udział we wrześniowych protestach.
Za kolejny przykład bezprawia należy uznać warunki panujące w aresztach. Więźniom odmawia się wody, pożywienia oraz środków sanitarnych, przebywają w małych celach, a nierzadko są również bici i torturowani. Po wrześniowych zajściach co najmniej 72 osoby zniknęły bez wieści. Ponad to strona rządowa nie chce podać całkowitej liczby zabitych podczas zajśc, a wszystkim rannym odmawia pomocy medycznej, manipulując państwową służbą zdrowia i prywatnymi klinikami.
Amnesty International wzywa władze Myanmaru do ujawnienia liczby zabitych i zaginionych. Rząd musi dostarczyć Sprawozdawcy ONZ wszelkie informacje dotyczące zatrzymań, umożliwić dostęp do aresztów i miejsc pochówku ofiar.

Tłum.: Dominika Michalak

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3724