Myanmar: Wykorzystywanie sądów w celu uciszania tych, którzy pokojowo wyrażają swój sprzeciw – Amnesty International

Myanmar: Wykorzystywanie sądów w celu uciszania tych, którzy pokojowo wyrażają swój sprzeciw

Amnesty nalega również, by ASEAN i rządy innych państw wykorzystały swoje wpływy w Myanmarze, tak, by doszło do faktycznej zmiany sytuacji, która od siedemnastu lat poprawia się.


 


„Procesy sądowe prowadzi się przeciwko ludziom, którzy informują o łamaniu praw człowieka lub rozmawiają z dziennikarzami. Kary długoletniego więzienia są nakładane na wpływowych polityków angażujących się w dyskusje polityczne. Nadal stosuje się tortury, a ludzie w więzieniach umierają w podejrzanych okolicznościach,” powiedziała Purna Sen Dyrektorka Programu ds. Azji i Pacyfiku AI, która przedstawiła raport na temat Myanmaru podczas szczytu ASEAN w Kuala Lumpur.


 


„Kara więzienia stosowana w tym kraju w celu uciszenia ważniejszych przywódców partii politycznych stanowi istotną przeszkodę stojącą na drodze do wyjścia z politycznego impasu,” dodała.


 


Zwiększyła się liczba wyroków wydawanych na osoby, które krytykują rząd w sposób pokojowy i zwolenników opozycji. Prawo państwowe nadmiernie ogranicza podstawowe prawa człowieka, a procesy są niesprawiedliwe. Coraz powszechniejsze staje się prześladowanie członków partii politycznych na szczeblu lokalnym. Lokalni zwolennicy opozycji są skazywani na podstawie rzekomych zarzutów kryminalnych.


 


Z przyczyn politycznych cofnięto pozwolenia na pracę dla prywatnych nauczycieli. Rohingyas – Muzułmanie z zachodniego Myanmaru – są zamykani w więzieniach za podróżowanie bez oficjalnych zezwoleń. Zaostrzono cenzurę, a nauczyciele, lekarze i reprezentanci innych zawodów trafiają do więzień za samo mówienie o tym, iż posiadają książki historyczne o czołowych politykach.


 


„System sprawiedliwości powinien gwarantować prawa, jednak w Myanmarze jest on stale wykorzystywany, by je kwestionować i podważać. Władze kraju muszą zreformować prawa i procedury sądowe,” powiedziała Parna Sen.


 


Obowiązkiem rządu każdego państwa jest dopilnować, by w Myanmarze przestało dochodzić do rażącego pogwałcenia praw. Zaś już szczególnie do obowiązków ASEAN należy zajęcie się poważnymi naruszeniami praw człowieka w jednym ze jego krajów członkowskich.”

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4211