Naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów – raport KOS

Komitet Obrony Sprawiedliwości opublikował raport opisujący naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów oraz obecne prawo i praktykę w zakresie postępowań dyscyplinarnych przeciwko nim. Raport jest również sprawozdaniem z działalności Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS – przedstawia sylwetki sędziów i prokuratorów objętych ochroną Komitetu i listę broniących ich prawników.

Raport (również po angielsku) dostępny jest na stronie komitetobronysprawiedliwosci.pl>>>

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
20 zł miesięcznie
Pomagaj organizować akcje i kampanie
30 zł miesięcznie
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu
50 zł miesięcznie

Działaj teraz!

Nie pozwól na uciszanie i zastraszanie sędziów!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Polska: Projekt zmiany ustawy dot. zapewnienia ochrony przed przemocą zmierza w dobrym kierunku, ale jest niewystarczający.

23719