Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Amnesty International – Amnesty International

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Amnesty International

W związku z Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2010 roku wydanym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Zarząd Stowarzyszenia w podjął decyzję o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w celu dostosowania zmian statutowych przyjętych na Walnym Zgromadzeniu 5 czerwca 2010 do uwag organu nadzoru. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego listu i dotyczą one wyłącznie umiejscowienia postanowienia dotyczącego możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w odpowiednim Rozdziale Statut.
Walne Zgromadzenie odbędzie w dniu 17 października 2010 o godzinie 11.00 w Biurze Stowarzyszenia Amnesty International ul. Piękna 66a lok. 2 w Warszawie. Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres amnesty@amnesty.org.pl ( w tytule prosimy wpisać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 2010) do dnia 15 października 2010.
Jednocześnie, w związku z faktem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 19 pkt. 2 Statut zostaje zwołane wyłącznie w celu dostosowania zmian statutowych do uwag organu nadzoru i nie może podejmować innych uchwał, w dni 17 października o godzinie 11.30 w Biurze Stowarzyszenia odbędzie spotkanie z Zarządem oraz Pracownikami, na które serdecznie zapraszamy. Uchwały dotyczące Walnego Zgromadzenia znajdują się na : www.aktywakcja.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2580