Nagminne łamanie praw dziecka – Zuzanna Kulińska – Onet.pl – Amnesty International

Nagminne łamanie praw dziecka – Zuzanna Kulińska – Onet.pl

Amnesty International w podejmowanych przez siebie działaniach podkreśla, iż prawa człowieka są niepodzielne. Nie wywiązywanie się z obowiązku zapewnienia dostępu do edukacji w krajach Afryki prowadzi często do innych ciężkich naruszeń praw człowieka, jak przymusowa pracy dzieci, przedwczesne,  często wymuszone przez rodzinne małżeństwa oraz zwiększony udział dzieci w konfliktach zbrojnych. Czytaj dalej

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3284