Najwięksi światowi potentaci w handlu bronią obiecuję traktat. – Amnesty International

Najwięksi światowi potentaci w handlu bronią obiecuję traktat.

Najwięksi światowi potentaci w dziedzinie handlu bronią – USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy – popierają proces. 19 krajów wstrzymało się od głosu, tylko Zimbabwe głosowało przeciw.
Podczas dyskusji nad rezolucją, przedstawiciele wielu krajów podkreślali konieczność oparcia procesu na prawie międzynarodowym, międzynarodowych prawach człowieka i prawie humanitarnym.
Koalicja setek organizacji pozarządowych z ponad 100 krajów tworzących Kampanię Broń Kontrolowana z zadowoleniem przyjęła decyzję ONZ oraz wezwałą wszystkie kraje do wynegocjowania jak najlepszego traktatu. Przedstawiciele organizacji wezwali rządy wszystkich krajów do zagwarantowania zawarcia w Traktacie zapisów o odpowiednim standardzie. Wyrazili oni również zastrzeżenia co do procedury głosowania nad traktatem, która daje wszystkim krajom możliwość weta wobec ostatecznych postanowień. Chodzi o to, aby grupa niewielkich krajów, sceptycznie nastawionych do tej idei, nie zablokowała tak ważnego, światowego procesu.
-Wszystkie kraje uczestniczące w handlu bronią konwencjonalną ponoszą wspólna odpowiedzialność za tzw. skutki uboczne śmierć, obrażenia i nadużycia praw człowieka- powiedziała Rebecca Peters, Dyrektorka International Action Network on Small Arms (IANSA). -W końcu rządy zgodziły się na uregulowanie kwestii kontroli handlu bronią- – dodała.
Zawarte porozumienie oznacza, że kwestia traktatu będzie negocjowania podczas serii spotkań ONZ, których zwieńczeniem będzie Konferencja Narodów Zjednoczonych w 2012 roku.
-Traktat o handlu bronią potrzebuje złotej zasady, zgodnie z którą rządy będą zobligowane do zatrzymania transferu broni, kiedy będzie on mógł być wykorzystany do naruszeń praw człowieka i zbrodni wojennych-, powiedział Brian Wood, Szef Kampanii Amnesty International Broń Kontrolowana. -Taka zasada mogłaby ocalić setki tysięcy istnień ludzkich- – dodaje.
W rezolucji w sprawie Traktatu o handlu bronią kraje zwracają również uwagę na wpływ handlu bronią na przesiedlenia ludzi, wzrost zorganizowanej przestępczości i terroryzmu kosztem pokoju, bezpieczeństwa i rozwoju.
-Za długo kraje zwlekały z kontrolą handlu bronią przyczyniając się do bólu, cierpienia i śmierci wśród najbiedniejszej części światowej populacji. Setki tysięcy ludzi umierają co roku z powodu konfliktów zbrojnych, zaś broń często dostaje się w ręce kryminalistów- powiedziała Anna Macdonald z Oxfam International. -Rządy muszą zapewnić najwyższe możliwe standardy – jest to kwestia życia lub śmierci dla tysięcy najbiedniejszych mieszkańców świata- – dodaje.
Kraje, które wstrzymały się od głosu podczas głosowania to: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Białoruś, Chiny, Egipt, Indie, Iran, Jemen, Katar, Kuba, Kuwejt, Libia, Nikaragua, Pakistan, Rosja, Sudan, Syria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Zatrzymajmy zbrodnie w Mjanmie

2920