Napisz list wzywający władze do niezwłocznego uwolnienia Vettivela Jasikarana i jego żony Valarmathi – Amnesty International

Napisz list wzywający władze do niezwłocznego uwolnienia Vettivela Jasikarana i jego żony Valarmathi

Dnia 30 czerwca Vettivel (zdjęcie w załączniku) i Valarmathi Jasikaran stanęli przed sądem magistrackim (Magistrates- Court) w Colombo, który przedłużył im areszt o kolejne 3 miesiące bez postawienia konkretnych zarzutów. Nadal są więzieni przez Wydział Śledczy ds. Terroryzmu (TID). Vettivel zeznał przed sądem, że był torturowany.
8 czerwca państwo Jasikaran zwrócili się do sądu najwyższego (Supreme Court) ze skargą (fundamental rights case), w której podważyli legalność swojego zatrzymania i przetrzymywania oraz poinformowali o torturach, jakim miał być poddawany Vettivel. 13 czerwca Vettivel zeznał przed sądem magistrackim, że był poddawany torturom i że pokazywał powstałe od tego rany lekarzowi sądowemu (judicial medical officer) w czasie badania, które miało miejsce 27 maja. Jednakże raport z tego badania, sporządzony przez lekarza sądowego i przedstawiony sądowi 6 czerwca, został spisany w języku syngaleskim, niezrozumiałym dla państwa Jasikaran, będących Tamilami. Ani rodzina, ani prawnik państwa Jasikaran nie otrzymali kopii tego raportu – nie jest jasne co zawiera. Vettivel został ponownie poddany torturom po rozprawie z 13 czerwca. W rezultacie rozpraw z 27 i 30 czerwca, zarówno sąd najwyższy, jak i sąd magistracki, nakazały TID przeprowadzenie ponownego badania Vettivela przez lekarza sądowego, którego wyniki mają być zaprezentowane na kolejnej rozprawie, wyznaczonej na 5 września.
Valarmathi nie otrzymała dotąd niezbędnej opieki medycznej, związanej z operacją żołądka, którą przeszła przed aresztowaniem. Według zbliżonych do niej źródeł, od czasu aresztowania trafiła raz do szpitala, gdzie zalecono jej wizytę u chirurga, który przeprowadził operację, by mógł ocenić jej stan i przepisać odpowiednią terapię. Taka wizyta nie została jednak dotąd zaaranżowana. Vettivel nie otrzymał żadnej pomocy medycznej w związku z ranami, jakie wg niego są efektem tortur zadanych przez TID.
Podstawą prawną wydanej 30 czerwca decyzji o przedłużeniu aresztu dla państwa Jasikaran były tzw. Dyrektywy Nadzwyczajne (Emergency Regulations), które pozwalają na przetrzymywanie podejrzanych nawet do 12 miesięcy bez stawiania im zarzutów. Tego typu aresztowanie ma charakter arbitralny i jako takie jest niezgodne z art. 9(1) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Sri Lanka jest stroną. Dyrektywy Nadzwyczajne, wydawane przez prezydenta, wprowadziły szeroko pojętą i niejasno zdefiniowaną kategorię -przestępstw terrorystycznych-, które są nadużywane w celu uciszania krytycznych wobec władz mediów i ogólnie ograniczają swobodę wypowiedzi na Sri Lance.
STRESZCZENIE POPRZEDNIEJ PILNEJ AKCJI W TEJ SPRAWIE (opublikowanej po polsku 7 maja)

Vettivel (poprzednio podano błędny zapis imienia: Vadivel) i Valarmathi Jasikaran zostali zaaresztowani przez TID 6 marca. Podobno TID przekazało ich krewnym dokumenty, które jako przyczynę aresztowania podawały -działalność związaną z terroryzmem-. Nie wydano jednak formalnego nakazu aresztowania, ani nie postawiono zatrzymanych przed sądem. Valarmathi Jasikaran przeszła kilka miesięcy temu operację żołądka. Tuż przed aresztowaniem pojawiły się u niej komplikacje objawiające się regularnymi wymiotami. Jak donoszą naoczni świadkowie pani Jasikaran nie była wstanie o własnych siłach wsiąść do samochodu TID i musiała być niesiona. W areszcie TID w Colombo Vettivel Jasikaran doznał urazów rąk i ramion o niewyjaśnionej genezie, prawdopodobnie w wyniku tortur.
TŁO WYDARZEŃ

Ostatnio dochodzi na Sri Lance do częstych ataków na dziennikarzy, o czym AI pisała w raporcie -Sri Lanka: Silencing Dissent- (AI Index: ASA 37/001/2008, luty 2008). O przedłużającym się tymczasowym aresztowaniu bez postawienia zarzutów pisaliśmy też w pilnej akcji dot. Jayaprakasha Sittampalama Tissainayagama (pilna akcja nr 88/08 opublikowana po polsku 9 kwietnia i jej kontynuacja opublikowana po polsku 27 czerwca). Nie dalej jak 30 czerwca w Kolombo miał miejsce napad na przedstawiciela Lankijskiego Instytutu Prasowego (Sri Lanka Press Institute) i towarzyszącego mu członka Brytyjskiej Wysokiej Komisji (British High Commission). W październiku 2007 roku, Manfred Nowak, Specjalny Sprawozdawca Narodów Zjednoczonych ds. Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, stwierdził po wizycie na Sri Lance, że -z powodu funkcjonowania Dyrektyw Nadzwyczajnych większość z prawnych zabezpieczeń przeciwko torturom nie ma zastosowania, albo są zwyczajnie lekceważone, co prowadzi do sytuacji, w której tortury są rutynowym działaniem w ramach operacji antyterrorystycznych. Nie stosowanie ważnych prawnych zabezpieczeń w kontekście działań przeciw terroryzmowi oraz przedłużające się  zatrzymania, otwierają drogę do nadużyć.-
Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim lub ojczystym:

– wzywających władze do niezwłocznego uwolnienia Vettivela Jasikarana i jego żony Valarmathi, chyba że zostaną im postawione zarzuty popełnienia przestępstwa ewidentnie kryminalnego, a po weryfikacji tych zarzutów niezależny sąd podtrzyma decyzję o tymczasowym aresztowaniu;

– wyrażających zaniepokojenie doniesieniami, że Vettivel Jasikaran został wielokrotnie poddany torturom, a Valarmathi Jasikaran nie otrzymuje niezbędnej opieki medycznej w związku z przebytą operacją żołądka;

– wzywających władze do zapewnienia, że Vettivel Jasikaran i jego żona Valarmathi nie będą poddani torturom ani innym formom znęcania się i że pozwoli im się niezwłocznie na swobodny kontakt z rodziną i prawnikiem, którego sami wybiorą oraz zapewni prawo do niezawisłego sądu oraz niezbędnej specjalistycznej opieki lekarskiej;

– wzywających władze do rozpoczęcia niezależnego śledztwa w sprawie informacji, że Vettivel Jasikaran był torturowany i do zapewnienia, że sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej;

– wzywających władze do natychmiastowego zaprzestania wszystkich form torturowania i znęcania się, czego wymaga od Sri Lanki Konwencja przeciwko Torturom oraz Innemu Okrutnemu, Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu, której jest stroną.
ADRESACI APELI:
Prezydent
His Excellency the President Mahinda Rajapaksa
Presidential Secretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax:   +94 11 2446657
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo / Your Excellency
Przewodniczący Sądu Najwyższego
Hon. Sarath N. Silva
Chief Justice
Supreme Court of Sri Lanka
Superior Courts Complex
Colombo 12
Sri Lanka 
Fax:   +94 1 435446
Nagłówek: Szanowny Panie Przewodniczący / Dear Chief Justice
KOPIE DO:
Inspektor Generalny Policji
Mr. Victor Perera
Inspector General of Police
Sri Lanka Police Headquarters
101/1 Kew Road
Colombo 2
Sri Lanka
Fax :   + 94 11 2446174 
Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki
al. Wilanowska 313 A
02-665 Warszawa
fax (0-22) 843 53 48
e-mail: lankaemb@medianet.pl Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 15 sierpnia.
Tłumaczenie: Marcin Natorski
AI Index: ASA 37/026/2008

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3520