Nepal: Dzieci ofiarami przemocy w niegasnącym konflikcie bratobójczym – Amnesty International

Nepal: Dzieci ofiarami przemocy w niegasnącym konflikcie bratobójczym

W ogłoszonym dziś raporcie, Nepal: Dzieci uwikłane w konflikt, można przeczytać, że nepalskie dzieci są zabijane, nielegalnie zatrzymywane, torturowane, gwałcone, uprowadzane i rekrutowane do działań wojskowych. Amnesty oskarża obie strony konfliktu o naruszanie podstawowych praw dziecka.        Dyrektor Programu ds. Azji i Pacyfiku AI, Purna Sen, określił ten konflikt jako „klęskę dla nepalskich dzieci”. „Niektóre dzieci były bezpośrednimi obiektami ataku obu stron konfliktu, setki innych zginęły od bomb i w innych eksplozjach. Tysiące dzieci zmuszonych do ucieczki ze swoich domów jest teraz narażonych na skrajną biedę i wykorzystywanie”.        Za zabijanie dzieci odpowiedzialne są obie strony konfliktu. Służby bezpieczeństwa mordowały dzieci podejrzane o zaangażowanie po stronie maoistów, maoiści zaś porywali i zabijali dzieci pracowników sił bezpieczeństwa oraz powodowali śmierć wielu innych dzieci bombardując obiekty cywilne i podkładając ładunki wybuchowe na terenach cywilnych.        Istnieją także niepokojące raporty o dzieciach podejrzanych o kontakty z rebeliantami, które były przetrzymywane przez długi czas w koszarach, więzieniach i na posterunkach policji – często razem z dorosłymi. Wiele z nich mówi, że w czasie zatrzymania były torturowane przez służby bezpieczeństwa.

        Takie traktowanie jest bezpośrednim pogwałceniem zobowiązań rządu nepalskiego dotyczących przestrzegania praw człowieka. Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka (KPD) „każde dziecko pozbawione wolności powinno być traktowane w sposób humanitarny i uwzględniający potrzeby związane z jego wiekiem”. Tortury i inne okrutne, nieludzkie lub upokarzające traktowanie jest zabronione zarówno w świetle KPD, jak i Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.        Chandra Malla powiedziała Amnesty International jak, po zabiciu jej męża przez siły bezpieczeństwa, do jej domu przyszła policja i aresztowała ich 10-letniego syna. Wyciągnięto go przed dom i bito pistoletem, oskarżając o bycie maoistą. Chłopiec był zatrzymany w areszcie przez 6 dni i bity w tym czasie plastikową rurą po całym ciele.  Po jego wypuszczeniu służby wciąż przychodziły do jego domu, grożąc zgwałceniem jego 12-letniej siostry.        Amnesty International otrzymała raporty o dokonanych w czasie „operacji poszukiwawczych” gwałtach na dziewczynkach. 15-letnia dziewczyna ze środkowo – zachodniego Nepalu została zgwałcona przez siły bezpieczeństwa w czasie akcji nocnej w przydomowej oborze. Według wielu organizacji kobiecych jednym ze skutków konfliktu jest nasilenie się handlu kobietami, który już wcześniej był w Nepalu poważnym problemem.       W ciągu ostatnich kilku lat maoiści uprowadzili dziesiątki tysięcy dzieci w wieku szkolnym na „kursy edukacji politycznej”, prowadzone w odległych miejscach.  Większość z dzieci powraca do domu po paru dniach, część jednak nigdy się nie odnajduje. Istnieje podejrzenie, że są one zatrzymywane do działań wojskowych albo zmuszane do pracy, choć wykorzystywanie w konflikcie zbrojnym dzieci poniżej 15 roku życia jest zbrodnią wojenną.        Szkolnictwo stało się obiektem szczególnego ataku. Obydwie strony wykorzystują obiekty szkolne w działaniach wojennych, maoiści zaś zbombardowali pewną liczbę szkół, raniąc przy tym dzieci.  Ataki te, w połączeniu z porwaniami dzieci przez maoistów sprawiają, że wiele dzieci w Nepalu traci cenny czas przeznaczony na edukację.       Według słów Purna Sen, “dzieci w Nepalu wpadły w pułapkę konfliktu nękającego ten kraj. Są porywane i wcielane od partyzantki, stają się obiektem ataków sił bezpieczeństwa, są trzymane w więzieniu, a nawet zabijane. Konflikt to nie tylko przemoc i poniewieranie, ale także utrata dostępu do edukacji, służby zdrowia i rozwoju oraz niemożność korzystania z własnych praw.”        Amnesty International wzywa rząd Nepalu do wywiązania się z zobowiązań ochrony praw człowieka, zadeklarowanych w KPD i innych traktatach dotyczących praw człowieka, do pociągnięcia do odpowiedzialności pracowników służb bezpieczeństwa winnych naruszeń oraz do zapewnienia odpowiedniego traktowania dzieci, które ucierpiały w konflikcie. Wzywa także maoistów do zaprzestania uprowadzania dzieci i angażowania ich w walki, uwolnienia dzieci już w nich uczestniczących oraz zaprzestania ataków na cele cywilne. Jest niezbędne, aby obie strony podjęły wszelkie kroki niezbędne do ochrony praw człowieka i zminimalizowania negatywnego wpływu, który konflikt wywiera na ich życie.Pełny tekst raportu: http://web.amnesty.org/library/index/engasa310542005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4328