Nepal: Obawa o bezpieczeństwo/ możliwe zaginięcie/ obawa stosowania tortur – Amnesty International

Nepal: Obawa o bezpieczeństwo/ możliwe zaginięcie/ obawa stosowania tortur

Świadkowie donoszą, że w dniu 21 sierpnia Jahid Ali Sai, rolnik, został aresztowany przez ubranych po cywilnemu żołnierzy w prowincji Banke w środkowo – zachodniej części Nepalu. Wojsko zaprzecza, że jest on więziony. Istnieją informacje potwierdzające fakt jego przetrzymywania w wojskowych koszarach w prowincji Banke. Amnesty International uważa, że jest narażony na tortury i inne pogwałcenia praw
człowieka. 


Zgodnie z relacją świadka, o godzinie 5 rano około 100 żołnierzy otoczyło dom, w którym spał Jahid Ali Sai, w rejonie VDC (Bankattee Village Development Commitee). Wojskowi najpierw przeszukali posesję, następnie zabrali Jahida Ali Sai oraz właściciela posesji. Obu mężczyzn związano linami, a następnie przewieziono do koszar Shi Kali Dal w Nepalgunj, w prowincji Banke. Właściciela domu zwolniono następnego dnia. Narodowa komisja praw człowieka bezskutecznie apelowała do lokalnych urzędników wojskowych o ujawnienie miejsca pobytu Jahida Ali Sai. Nie jest także znany powód jego aresztowania.


TŁO WYDARZEŃ


Odkąd Komunistyczna Partia Nepalu (CPN) (Maoiści) ogłosiła -wojnę ludową- w lutym 1996 roku, Nepal ogarnięty jest konfliktem, który rozprzestrzenił się na cały kraj i stał się areną łamania praw człowieka.


Pogwałcenia praw człowieka zarówno przez służby bezpieczeństwa, jak i członków CPN-u (Maoiści) nasiliły się w sierpniu 2003 r. po złamaniu zawieszenia broni.
Zarówno w 2002, jak i w 2003 roku, w Nepalu doszło do rekordowej liczby -zaginięć- spośród wszystkich państw na świecie. Ludzie aresztowani przez służby bezpieczeństwa są często przetrzymywani w wojskowych koszarach bez dostępu do rodzin, prawników, czy opieki medycznej. Narażeni są na tortury. Niekiedy więzieni są w całkowitym odosobnieniu. Zawiązuje się im oczy. CPN (Maoiści) porwali setki osób m. in. nauczycieli i dzieci chodzące do szkół, w celu -edukacji politycznej-.


1 lipca 2004 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło, że komisja złożona z 5 osób będzie badać, co się stało z osobami, które -zaginęły- po porwaniu przez służby bezpieczeństwa, a następnie przedstawi raport rządowi. W pierwszym raporcie, dostarczonym 11 sierpnia, komisja stwierdziła, że zbadała tylko 36 przypadków rzekomych -zaginięć-, co było liczbą dość rozczarowującą z uwagi na fakt, iż do Narodowej Komisji Praw Człowieka od sierpnia 2003 r. dotarło 700 powiadomień o -zaginięciach-.


ZALECANE DZIAŁANIA: Prosimy o natychmiastowe wysyłanie listów, emaili, faxów w
języku angielskim lub polskim:  • wyrażając obawę o bezpieczeństwo Jahida Ali Sai, który został aresztowany przez
    wojsko 21 sierpnia;

  • prosząc, aby był traktowany w sposób humanitarny, bez uciekania się do stosowania tortur i maltretowania;

  • wzywając władze do podania do wiadomości publicznej miejsca jego pobytu i
    zapewnienia natychmiastowego dostępu do krewnych, prawników i jakiejkolwiek
    wymaganej opieki medycznej;

  • wzywając do jego natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia, o ile nie zostanie oskarżony o popełnienie przestępstwa kryminalnego.

PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI NA ADRES:


1. Lt. Colonel Raju Nepali
Head, Royal Nepal Army Human Rights Cell,
Army Headquarters
Singha Durbar
Kathmandu, Nepal
Fax:  +977 14 245 020 lub +977 14 226 292
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/
Dear Lt. Colonel


2. General Pyar Jung Thapa
Chief of Army Staff (COAS)
Army Headquarters
Kathmandu, Nepal
Fax:  + 977 1 4 242 168
Forma grzecznościowa: Szanowny Panie/
Dear General


W razie wysyłania apeli po 15 października 2004 roku prosimy najpierw skontaktować się z Zespołem Pilnych Akcji.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4686