Nepal: Prawa człowieka muszą być priorytetem! – Amnesty International

Nepal: Prawa człowieka muszą być priorytetem!

Organizacja zaapelowała do rządu i przywódców Maoistów o zapewnienie, że środki służące zapobieżeniu kolejnym zabójstwom, -zaginięciom-, torturom i porwaniom, stosowanym przez obie strony podczas maoistycznej -wojny ludowej- będą częścią rozmów, a następnie zostaną jak najszybciej wynegocjowane i wprowadzone w życie.

Amnesty International zaproponowała ponadto następujące środki:  • Ustanowienie wzajemnie uzgodnionego mechanizmu monitorowania praw człowieka, w tym międzynarodowych sprawozdawców z silnym mandatem w sferze ochrony praw człowieka;
  • Zagwarantowanie przeprowadzenia niezależnych śledztw przez ciało mające uprawnienia i możliwości przypisania pełnej odpowiedzialności za naruszenia praw człowieka i zbadania wszystkich zarzutów o naruszenia praw człowieka, które zgłoszono w kontekście -wojny ludowej-, oraz przyznanie odszkodowań ofiarom lub ich krewnym;
  • Niezależne zbadanie sytuacji wszystkich uwięzionych na podstawie Ustawy o działalności terrorystycznej i wywrotowej (Terrorist and Disruptive Activities Act – TADA) z zamiarem zwolnienia tych, przeciw którym nie ma dowodów o uczestnictwo w działalności przestępczej;
  • Powrót do domów wszystkich dzieci zwerbowanych do wojska przez Maoistów, wraz z odpowiednimi postanowieniami o pomocy dla dzieci w ich powrocie do społeczeństwa.
Amnesty International zakomunikowała także swój zamiar przedstawienia zaangażowanym stronom propozycji przybycia do Nepalu dla przedyskutowania możliwości wykorzystania zawieszenia ognia i bliskich rozmów pokojowych jako rzeczywistej szansy na polepszenie sytuacji praw człowieka w kraju.

Tło wydarzeń

W raporcie opublikowanym 19 grudnia 2002 roku, Amnesty International wyraziła zaniepokojenie szybko pogarszającym się stanem respektowania praw człowieka w Nepalu. Wezwała władze do przyjęcia międzynarodowej pomocy dla zapewnienia wzmocnionej ochrony praw człowieka oraz stworzenia systemu egzekwowania prawa, zdolnego do rozpatrywania doniesień o naruszeniach praw człowieka z większą przejrzystością i z wyższym stopniem odpowiedzialności.

Wśród popełnionych przez służby bezpieczeństwa pogwałceń praw człowieka, udokumentowanych przez Amnesty International, były tysiące zabójstw, ponad 200 -zaginięć-, tortury oraz arbitralne zatrzymania i aresztowania na mocy TADA.

Naruszenia praw człowieka, których dopuścili się Maoiści, zawierały umyślne morderstwa popełnione na około 900 cywilach uznanych za -wrogów rewolucji-, branie zakładników dla okupu, torturowanie schwytanych osób oraz umyślne morderstwa popełnione na schwytanych członkach służb bezpieczeństwa. Maoiści dopuszczali się ponadto wcielania dzieci w swoje szeregi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
5091