Nepal: Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka – Amnesty International

Nepal: Ratyfikacja Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka

Udział dzieci w siłach zbrojnych nie jest nieunikniony. Nie ma wytłumaczenia ani argumentu uzasadniającego wykorzystywanie dzieci w walkach i ich maltretowanie. To rządy lub liderzy zbrojnych grup politycznych podejmują decyzję o rekrutacji i udziale dzieci w konfliktach zbrojnych. Niewybaczalne jest zachęcanie dzieci i młodych ludzi do popełniania aktów barbarzyństwa, jak również dopuszczanie się wobec nich poważnych naruszeń praw człowieka. Nadszedł czas, aby wyłączyć dzieci z uczestnictwa w wojnie.

W ramach Koalicji Na Rzecz Zaprzestania Wykorzystywania Dzieci-Żołnierzy, Amnesty International prowadzi kampanię na rzecz ratyfikowania przez państwa Protokołu Dodatkowego do Konwencji Praw Dziecka, bez zastrzeżeń, aby ustanowić minimalną granicę wieku, od której możliwe byłyby wszelkie formy rekrutacji na 18 lat oraz, aby wprowadzić postanowienia protokołu do narodowego ustawodawstwa tych państw.

Podejmij działanie!


Napisz do władz Nepalu, wykorzystując poniższy list.  

-

Apele prosimy wysyłać do:


Sher Bahadur Deuba
Prime Minister
Office of the Prime Minister
Singha Durbar
Kathmandu
Nepal


Fax: + 977 1 4 227 286


(poza godzinami pracy faxy mogą być wyłączone, różnica w czasie wynosi +5 godzin i 30 minut w stosunku do czasu Greenwich)Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

4548