Nepal: Stan wyjątkowy pogłębia kryzys humanitarny – Amnesty International

Nepal: Stan wyjątkowy pogłębia kryzys humanitarny

Przywódcy polityczni zostali aresztowani zaś komunikacja ze światem zewnętrznym poważnie ograniczona. Wszystkie niezależne media w Nepalu zostały zamknięte, a państwowe radio ogłosiło, że pewne prawa – wliczając prawo do przemieszczania się i prawo do zgromadzeń – zostały zawieszone.


 


-Społeczność międzynarodowa musi natychmiast jasno uświadomić królowi Nepalu, że przez przejęcie pełni władzy staje się on bezpośrednio odpowiedzialny za ochronę obywateli i ich fundamentalnych praw człowieka,- stwierdziły AI, HRW i MKP. Pewne państwa, wliczając Indie, już wyraziły obawy co do sytuacji w Nepalu.


 


AI, HRW i MKP obawiają się o bezpieczeństwo osób działających na rzecz praw człowieka, polityków, oraz członków Narodowej Komisji Praw Człowieka, którzy byli ostatnio nękani zarówno przez siły bezpieczeństwa jak i CPN (Maoiści).


 


AI, HRW i MKP wzywają Komisję Praw Człowieka ONZ do mianowania Specjalnego Sprawozdawcy monitorującego sytuację humanitarną w Nepalu. Sprawozdawca powinien być mianowany podczas następnego spotkania Komisji w Genewie w przyszłym miesiącu.


 


Podstawowe prawa człowieka muszą być w pełni chronione nawet w chwilach wyjątkowych. Prawa te wliczając prawo do życia, zakaz stosowania tortur i brutalnego traktowania, prawo do sprawiedliwego procesu oraz wolność od nieuzasadnionego przetrzymywania. AI, HWR i MKP niepokoją się, że kroki podjęte przez króla Nepalu i armię były zbyt dramatyczne i nieodpowiednie do sytuacji.


 


Ostatni stan wyjątkowy w Nepalu w latach 2001-2002 prowadził do licznych naruszeń praw człowieka, wliczając zwiększoną liczbę pozasądowych egzekucji, -zniknięcia,- nieuzasadnione aresztowania oraz generalny brak poszanowania dla prawa.


 


Dzisiejsze wydarzenia poprzedzają spotkanie Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka, Louise Arbour, z królem Gyandendra, podczas którego Arbour wyraziła swój silny niepokój co do postępującego kryzysu humanitarnego w Nepalu. Arbour wspomniała też dominujący klimat bezkarności za poważne wykroczenia przeciw prawom człowieka, popełniane przez zarówno siły rządowe jak i CPN (Maoistów).

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4507