NIE dla ?Europy dwóch prędkości? w dziedzinie praw człowieka – Amnesty International

NIE dla ?Europy dwóch prędkości? w dziedzinie praw człowieka

Nie możemy zgodzić się na -Europę dwóch prędkości- w dziedzinie praw człowieka. Ustrój demokratyczny i przestrzeganie praw człowieka to jedno z kryteriów przyjęcia do Unii. Czy pozwolenie na odrzucenie Karty Praw Podstawowych przez niektóre państwa członkowskie oznacza, że standardy unijne obowiązują, dopóki się do Unii nie wejdzie-
Aby efektywnie prowadzić politykę zagraniczną Unii, w której mocno akcentuje się prawa człowieka, potrzebna jest legitymacja w postaci przestrzegania standardów u siebie. Zezwolenia na zastrzeżenia w zakresie praw człowieka wewnątrz Unii te legitymację osłabiają.
Pomysł taki jest szczególnie groźny w obliczu problemów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,  któremu grozi paraliż z powodu natłoku spraw i blokowania jego reformy przez Rosję. Obywatele polscy mogą zostać bez efektywnej ochrony praw człowieka na poziomie międzynarodowym. Ilość spraw tam przegranych przez Polskę wskazuje, że obywatelom polskim  jest bardzo potrzebne efektywne, międzynarodowe ciało broniące ich praw.
Od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 59 lat temu łamanie praw człowieka nie jest wewnętrzną sprawą państw. Żałujemy, że rząd Polski nie jest w stanie w pełni zaakceptować tej zasady.
Zarząd Stowarzyszenia Amnesty International Polska

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

W Karcie Praw Podstawowych zawarte są najistotniejsze uregulowania dotyczące praw i wolności, które zapisano juz wcześniej, jak i całkiem nowe zasady odnoszące się do kwestii zakazu klonowania ludzi, handlu ludzkimi organami, prawo do dobrej administracji itp. Prawa te mają być gwarantowane przez instytucje UE i państwa członkowskie.
 
Uzyskanie wyjątku od Karty jest szczególnie groźne w obliczu problemów Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu,  któremu grozi paraliż z powodu natłoku spraw i blokowania jego reformy przez Rosję. Obywatele polscy mogą zostać pozbawieni efektywnej ochrony praw człowieka na poziomie międzynarodowym. Jest to szczególnie istotne w kontekście 440-stronicowego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich, prezentowanego obecnie w Sejmie. Do tej pory respektowanie praw podstawowych przez kraje członkowskiej UE było ewaluowane przez Sieć Niezależnych Ekspertów Unii Europejskiej ds. Praw Podstawowych – jednym z nich był między innymi Marek Antoni Nowicki. Jego raporty pokazywały, że jest jeszcze w Polsce dużo do zrobienia.

Ustrój demokratyczny i przestrzeganie praw człowieka to jedno z kryteriów przyjęcia do Unii. Prawa człowieka stanowią również istotny aspekt polityki EU wobec innych krajów. Przestrzeganie wspólnych, wysokich standardów wewnątrz Unii stanowi moralną legitymację dla takiej polityki, podczas gdy zezwolenie na zastrzeżenia w zakresie praw człowieka pozbawią ją wiarygodności. Karta jest niezbędna, jeżeli chcemy, aby wewnątrz Unii istniała koherentna polityka praw człowieka i funkcjonował sprawny system ochrony tych praw.

AI-EU Association, grupujące sekcje Amnesty z krajów członkowskich i kandydackich Unii, domaga się od nadchodzącej prezydencji portugalskiej, aby zapewniła, że przy reformie traktatowej Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych stanie się wiążącym dokumentem dla wszystkich państw Unii.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
3838