Nie ma usprawiedliwienia dla tortur i tajnych więzień – Amnesty International

Nie ma usprawiedliwienia dla tortur i tajnych więzień

Amnesty International od chwili pojawienia się pierwszych podejrzeń w sprawie istnienia w Polsce tajnego więzienia CIA wzywała Polskę do przeprowadzenia pełnego, rzetelnego i niezależnego śledztwa w tej sprawie. Podobne apele pojawiły się również w raportach Rady Europy i Komisji Parlamentu Europejskiego. Wyraziliśmy swoje zadowolenie, kiedy marcu 2008 roku prokuratura wszczęła śledztwo. W kwietniu 2009 roku rozpoczęliśmy międzynarodową kampanię, w której wzywamy władze Polski do informowania opinii publicznej o zakresie i metodach prowadzonego śledztwa, a także podania do wiadomości publicznej jego wyników. Domagamy się również jasnego sygnału, że byli i obecni urzędnicy państwowi, którzy będą zeznawać, nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za złamanie tajemnicy państwowej. Petycję do premiera Donalda Tuska w tej sprawie można podpisać na stronie www.amnesty.org.pl (https://amnesty.org.pl/index.php-id=1070) oraz www.amnesty.org http://www.amnesty.org/en/appeals-for-action/cia-crimes-and-polish-complicity-transparency-accountability-needed).
Według doniesień -Rzeczpospolitej- i TVP Info śledztwo jest prowadzone w sprawie ograniczenia suwerenności państwa. Jednak pojawiające się doniesienia o istnieniu tajnego więzienia wskazują również, że na ich terenie mogło dojść to stosowania tortur. Śledztwo powinno być prowadzone także w sprawie pozbawienia wolności oraz stosowania tortur. Torturowanie i pozasądowe przetrzymywanie osób przez długie lata nie może być nigdy usprawiedliwione, niezależnie od tego, kim są osoby, których to dotyczy.
Publikacja -Rzeczpospolitej- ma miejsce niedługo po ujawnieniu pełnego tekstu raportu Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża (http://www.nybooks.com/icrc-report.pdf) powstałego na podstawie rozmów z osobami przetrzymywanymi obecnie w więzieniu w Guantanamo, które według niektórych doniesień mogły być przetrzymywane w Polsce. Metodyka utrzymywania zatrzymanych -na krawędzi życia i śmierci- została dokładnie opisana i uznana za torturę przez ciało stojące na straży Konwencji Genewskich. Jeżeli okaże się, że opisane w niej procedury były stosowane w Polsce, będzie to pogwałcenie prawa krajowego i międzynarodowego wiążącego dla Polski.
Doniesienia -Rzeczpospolitej- pojawiają się w kilka dni po zapowiedzi ze strony nowego szefa CIA Leona Panetty, że program pozasądowego przetrzymania i transferów więźniów zostanie zakończony. O zaangażowaniu krajów europejskich w ten program Amnesty International pisała wielokrotnie, m.in. w raporcie -State of denial- (http://www.amnesty.org/en/library/info/EUR01/003/2008/en) z czerwca 2008 roku. Amnesty International wzywa, aby zarówno władze USA, jak i krajów europejskich wyjaśniły tę kwestię, a winni poważnych naruszeń praw człowieka zostali pociągnięci do odpowiedzialności.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

NIE dla rozlewu krwi w Iranie

3145