Niepewna przyszłość więźniów Guantánamo – Amnesty International

Niepewna przyszłość więźniów Guantánamo

-Władze amerykanskie w ciagu ostanich miesiecy pozwalały na to, aby przetrzymywani w Guantanamo byli przedmiotem politycznych gier i aby polityka strachu dominowala nad prawami człowieka- powiedziała Susan Lee, Dyrektorka Programu Regionalnego Amnesty International ds. Ameryk.
-Teraz, tak jak powinno być od początku, władze powinny zapewnić zatrzymanym uczciwe procesy sądowe lub natychmiast wypuścić ich na wolność.- powiedziała Susan Lee.
22 stycznia 2009 roku, Prezydent Obama podpisał dekret zobowiązujący jego administrację do rozwiązania problemu osób przetrzymywanych w Guantánamo -tak szybko jak to możliwe- oraz do zamknięcia więzienia -nie później niż w rok od tej decyzji-.
W wypowiedzi Prezydenta Obamy ze środy 18 listopada 2009 roku, nie padła konkretna data zamknięcia więzienia. Prezydent stwierdził jedynie, że spodziewać się można tego w przyszłym roku, a dokładny termin -zależy od współpracy z Kongresem-.
Nadzieje na rozwiązanie problemu przetrzymywanych w Guantánamo w tym roku wydają się być płonne w kontekście starań członków Kongresu, by zablokować zamknięcie więzienia oraz powolnych działań administracji w celu postawienia zarzutów zatrzymanym.
W tym samym czasie dyplomatyczne starania w sprawie znalezienia rozwiązania problemu więźniów, którzy w obawie przed naruszeniami praw człowieka nie mogą zostać odesłani do ojczystych krajów, zostały zniweczone, gdyż władze Stanów Zjednoczonych odmówiły któremukolwiek z nich prawa do pozostania na terenie USA.
Amnesty International od dawna apeluje o postawienie zatrzymanych przed niezależnym i bezstronnym sądem – a nie komisją wojskową – lub też o ich natychmiastowe wypuszczenie na wolność.
Organizacja wzywała także wielokrotnie Stany Zjednoczone do nie stosowania kary śmierci w żadnej ze spraw.
Od kiedy Barack Obama objął urząd prezydenta, 26 zatrzymanych zostało przeniesionych z Guantánamo. W więzieniu wciąż przebywa 215 osób.
Jeden z zatrzymanych został postawiony przed sądem federalnym w Nowym Jorku, a władze ogłosiły, że kolejnych pięciu więźniów zostanie przeniesionych do miast, w których odbędą się ich procesy. Prawdopodobnie wymiar sprawiedliwości będzie dążył do wymierzenia im kary śmierci.
Prokurator Generalny USA powiedział, że administracja zadecydowała o zwróceniu kolejnych pięciu spraw z powrotem Pentagonowi, w celu przeprowadzenia procesów przed komisją wojskową.
22 stycznia, nakazując swojej administracji zapewnienie -szybkiego i odpowiedniego- rozwiązania wszystkich spraw więźniów Guantánamo oraz zamknięcie więzienia w ciągu roku, Prezydent Obama podkreślił, że -zatrzymania te budzą istotne obawy zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i poza nimi-.
-Obawy te nie zniknęły a wypowiedź Prezydenta Obamy powoduje, że są nadal aktualne.- powiedziała Susan Lee.
Tłumaczenie Gabrysia Cichowicz

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
2898