Niezbędne jest podjęcie pilnych działań w celu zakończenia kryzysu humanitarnego w Syrii – Amnesty International

Niezbędne jest podjęcie pilnych działań w celu zakończenia kryzysu humanitarnego w Syrii

– Póki co reakcja świata na kryzys w Syrii jest żałośnie nieadekwatna. Humanitarny apel ONZ z końca roku 2013 – największy w historii tej organizacji – został zrealizowany w zaledwie 70 procentach. Oznacza to, że niezbędna pomoc nie trafiła do niektórych z najbardziej potrzebujących ofiar brutalnego syryjskiego konfliktu, które muszą zmagać się z trudnymi zimowymi warunkami przy minimalnych zasobach – powiedział Philip Luther, Dyrektor Amnesty International ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
Chociaż niektóre kraje przekazały spore sumy pieniędzy, inne, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie, jeden z najbogatszych krajów w Radzie Współpracy Zatoki Perskiej (GCC), złożyły obietnice, które nie zostały w pełni spełnione. Rosja, która wykazała duże polityczne zainteresowanie kryzysem syryjskim, przekazała jedynie minimalne środki na cele humanitarne.
– Świat nie może powtarzać błędów sprzed roku. Oferowana pomoc nie zmieni niczego, jeśli nie dotrze na miejsce. W tym roku światowe potęgi, w szczególności te posiadające znaczne środki finansowe, muszą zapewnić, by składane przez nie obietnice były spełniane. Konferencja darczyńców daje światowym przywódcom możliwość udowodnienia, że nie zostawili Syryjczyków na pastwę losu – stwierdził Philip Luther.
W czasie konferencji Amnesty International wzywa światowych przywódców do znacznego zwiększenia wysiłków, tak by udało się zebrać 6,5 miliarda dolarów na pomoc humanitarną i zapewnienie niezbędnej pomocy osobom najbardziej dotkniętym przez konflikt.
Kolejne akty przemocy w Syrii doprowadziły do jednego z największych kryzysów humanitarnych w ostatnich latach.
Wśród osób najbardziej dotkniętych konfliktem są ci, którzy mieszkają w Syrii, w tym 6,5 miliona wewnętrznych przesiedleńców. Wielu z nich nie może wydostać się z obszarów blokowanych przez siły rządowe. Cierpią na niedobór żywności i umierają z głodu. Poza Syrią ci, którzy uciekli do sąsiednich krajów, także muszą zmagać się z trudnymi warunkami w obozach dla uchodźców, w których również brakuje środków niezbędnych do życia.
Oprócz wezwania krajów do sfinansowania pomocy humanitarnej dla Syrii, Amnesty International wzywa zarówno rząd syryjski jak i zbrojne grupy opozycyjne do bezwzględnego zezwolenia organizacjom i agencjom humanitarnym na nieograniczony dostęp do ludności cywilnej.
Amnesty International wzywa państwa do podjęcie skoncentrowanego wysiłku w celu pomocy w przesiedleniu uchodźców, którzy najbardziej ucierpieli.
Póki co wysiłki międzynarodowe skierowane na pomoc w przesiedleniu uchodźców okazały się nieskuteczne. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązały się pomóc w przesiedleniu 0,5 procenta z 2,3 miliona osób, które uciekły z kraju.
Wyniki działań państw Rady Współpracy Zatoki Perskiej (Gulf Cooperation Council, GCC) są w tym zakresie podobnie mizerne: żadne z nich nie zaoferowało ani jednego miejsca do przesiedlenia uchodźców z Syrii. Dalej położone kraje, w tym Rosja, nie przyjęły żadnych uchodźców poprzez programy przesiedleń ani pomocy humanitarnej.
– Obecnie wiele wysiedlonych w wyniku konfliktu osób – w Syrii ale i poza nią – bez żadnej winy po swojej stronie, po prostu nie otrzymuje pomocy, której potrzebuje. Społeczność międzynarodowa musi zwiększyć swoje wysiłki na wszystkich frontach, by udowodnić, że o nich nie zapomniała – powiedział Philip Luther.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Nie dla poniżającej masowej detencji w polskich ośrodkach dla cudzoziemców!

1640