Nigeria: ofiary przymusowych wysiedleń wciąż czekają na sprawiedliwość – Amnesty International

Nigeria: ofiary przymusowych wysiedleń wciąż czekają na sprawiedliwość

Bank Światowy i władze stanu Lagos nie wywiązały się z zapewnienia odpowiedniej rekompensaty tysiącom osób przymusowo wysiedlonym z osiedla Badia East, pokazuje opublikowany dzisiaj raport Amnesty International.<br /> <br />

Rekompensaty dla rodzin, których domy zrównano z ziemią 23 lutego 2013 roku, są mocno zaniżone i nieadekwatne do strat. Raport Amnesty International “At the mercy of the government” (“Na łasce władz”) pokazuje, że Bank Światowy poparł plan wypłacania zadośćuczynienia dla poszkodowanych, który jest niezgodnych zarówno z międzynarodowymi standardami praw człowieka, jak i polityką wewnętrzną samego Banku.
Osiedle Badia East miało przejść rewitalizację w ramach projektu Banku Światowego. W efekcie władze przeprowadziły przymusowe wysiedlenie niszcząc 266 domów i budynków, bez rzetelnych konsultacji i prawidłowego zawiadomienia.
– Zniszczenie setek domów pozbawiły dachu nad głową tysiące ludzi, a wielu pozostawiło też bez źródła utrzymania. Następnie brak właściwego zadośćuczynienia skazał ich na jeszcze głębsze ubóstwo – podkreśla Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska.
W wyniku nacisków społecznych władze stanu Lagos oraz Bank Światowy zgodziły się wstecznie wprowadzić plan przesiedlenia, który miał być zgodny z polityką Banku dotyczącą niedobrowolnych przesiedleń. Jednak plan nie spełniał podstawowych standardów w zakresie:

  • zapewnienia odpowiedniego alternatywnego lokum dla wysiedlonych;
  • zapewnienia poszkodowanym wsparcia w odbudowania ich źródeł utrzymania i standardu życia;
  • wypłacania zadośćuczynienia, a nie “pomocy finansowej”, która jest określona z góry i jednostronnie przez władze i nieadekwatna do strat.

– Bank Światowy i władze stanowe muszą spełnić swoje obowiązki wobec poszkodowanych poprzez rewizję procesu wypłaty odszkodowań tak, by był on zgodny ze standardami praw człowieka oraz wytycznymi stworzonymi przez Bank Światowy – dodaje Weronika Rokicka
W przymusowym wysiedleniu mieszkańców Badia East dach nad głową straciło około 9 tysięcy osób. Wysiedlenia dokonali urzędnicy z pomocą policji. Nie zastosowano żadnych zabezpieczeń prawnych, ani standardów w zakresie wysiedleń. Doszło tym samym do złamania międzynarodowych zobowiązań Nigerii wynikających z Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.
Od września 2013 roku wysiedleni mieszkańcy negocjują zadośćuczynienie z władzami stanu Lagos. 30 września trzy osoby w imieniu społeczności Badia East złożyły wniosek o inspekcję do Panelu Inspekcji Banku Światowego. Panel Inspekcji to mechanizm, w ramach którego osoby poszkodowane przez projekty Banku mogą się skarżyć lub wyrazić swój sprzeciw. 16 lipca 2014 roku Panel zdecydował, że nie ma potrzeby rozpatrywania skargi.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądaj równych szans dla wszystkich uczniów i uczennic w Polsce!

Powiązane tematy

Powiązany temat

Зміни до Закону про допомогу ускладнять ситуацію біженців з України

Powiązany temat

Nowelizacja ustawy pomocowej utrudni sytuację uchodźców_czyń z Ukrainy

Powiązany temat

Maroko/Hiszpania: Przeciągające się i niedostateczne postępowania po śmiertelnych wydarzeniach na granicy w Melilli pachną tzw. tuszowaniem sprawy – nowy raport Amnesty International

1353