Nigeria: Przymusowe eksmisje w Lagos przyczyną bezdomności tysięcy ludzi – Amnesty International

Nigeria: Przymusowe eksmisje w Lagos przyczyną bezdomności tysięcy ludzi

W opublikowanym dziś raporcie, Amnesty International we współpracy z działającym w Lagos Centrum Działań na rzecz Praw Społecznych i Ekonomicznych, donosi, że mieszkańcy nie zostali wcześniej uprzedzeni o mającym nastąpić w dniach 27 – 29 kwietnia 2005 wyburzaniu ich domów i własności. Będący na miejscu przedstawiciele Amnesty wysłuchali historii wielu osób, które opowiadały jak zostały pobite przez oddziały państwowych służb porządkowych, kiedy próbowały zapobiec wyburzaniu przez rządowe oddziały ich całego dobytku . Mówili też, że oddziały ostrzelały ponadto pozostałe po wyburzaniu gruzy, aby nie posłużyły do odbudowy domostw.


-Wydarzenia w Makoko są równoznaczne z przymusowym wysiedleniem i jako takie są poważnym pogwałceniem praw człowieka mieszkańców społeczności lokalnej- – mówi Kolawole Olaniyan, Dyrektor Programu Afryki Amnesty International. -Przeprowadzenie przymusowej eksmisji bez jakichkolwiek konsultacji, odpowiedniego zawiadomienia, przestrzegania przewidzianych prawem procedur oraz bez planu relokacji osób, jest poważnym naruszeniem praw człowieka.-


-Rząd Nigerii stale dopuszcza się łamania międzynarodowego zobowiązania, w którym obiecał powstrzymać się od przymusowych wysiedleń. Nie wywiązuje się także ze stosowania odpowiedniego prawa wobec własnych jednostek oraz osób trzecich, które są zaangażowane w te nielegalne eksmisje.


Ziemia w Lagos jest coraz bardziej poszukiwanym towarem, szczególnie przez zarządców nieruchomości. Dzielnica Makoko znajduje się natomiast w bezpośrednim sąsiedztwie wielkiego mostu, który zapewnia świetną lokalizację, ponieważ wiedzie bezpośrednio do jednego z głównych szlaków transportowych.


-Biedniejsza część mieszkańców Lagos płaci wysoką cenę za to, że mieszka na terenie, którego wartość znacznie wzrosła. Jest nią widok własnych domostw równanych z ziemią przez państwowe buldożery- – mówi Felix Morka, Dyrektor Wykonawczy Centrum Działań na rzecz Praw Społecznych i Ekonomicznych w Lagos.


Dochodzenie sprawiedliwości jest dla ofiar przymusowych wysiedleń w Nigerii bardzo trudne, ponieważ pomoc prawna jest tutaj dostępna tylko przy sprawach dotyczących prawa karnego. Nie ma natomiast możliwości uzyskania takiej pomocy w sprawie cywilnej, do jakiej zalicza się właśnie kwestia prawa własności.


Niestety przymusowe eksmisje osób często idą w parze z naruszaniem innych praw człowieka. Dzieje się to poprzez używanie siły przy wykonywaniu eksmisji oraz powstrzymywaniu ludzi od obrony własnych domostw. Ofiary są często bite, aresztowane bez wyraźnej przyczyny, poddawane okrutnemu i nieludzkiemu traktowaniu oraz pozostawiane bez dostępu do jedzenia i czystej wody.


Ofiarami przemocy padają najczęściej kobiety, dzieci oraz ludzie starsi, jako że większość eksmisji przeprowadzana jest w dzień, kiedy większość mężczyzn jest w pracy. Kobiety narażone są na przemoc także bezpośrednio po akcjach wysiedleńczych, podczas gdy mężczyźni rozpaczliwie poszukują miejsca nadającego się na zastępcze mieszkanie. Akty przemocy obejmują najczęściej gwałty i zbrojne napaści.


-Apelujemy do rządu Nigerii, aby natychmiast zaprzestał przymusowych wysiedleń i aby zapewnił wszystkim ofiarom tych działań odpowiednie mieszkania zastępcze i efektywną pomoc, w tym odpowiednie odszkodowania- – mówi Kolawole Olaniyan. -Prosimy także rząd o natychmiastowe zawieszenie pozostałych eksmisji, dopóki nie zacznie obowiązywać odpowiednia, oparta na prawach człowieka, polityka mieszkaniowa. –Podłoże problemu


Przymusowe eksmisje nie są w Nigerii nowym zjawiskiem. Ocenia się, że w ciągu ostatnich pięciu lat w różnych regionach kraju ponad 1,2 miliona ludzi zostało siłą wysiedlonych z własnych domów. Eksmisje te są zwykle wymierzone w ludzi społecznie zmargianlizowanych, wśród których wielu nie ma dostępu do czystej wody, kanalizacji, odpowiedniej opieki zdrowotnej czy edukacji.


Bieda jest w Nigerii na porządku dziennym, mimo iż kraj ten jest największym producentem ropy. Lagos ze swoimi 13 milionami mieszkańców jest jednym z najszybciej rosnących miast na świecie. ONZ ocenia, że w 2010 r. osiągnie ono trzecią pozycję na świecie, z 24 milionami obywateli. Władze miasta określiły 43 dzielnice jako ubogie, określając Makoko jako obszar -zepsuty-.


Międzynarodowe pakty praw człowieka, których Nigeria jest stroną, zabraniają przymusowych eksmisji. Komisja ONZ uznała je za poważne naruszanie wielu podstawowych praw, w tym prawa do odpowiednich warunków mieszkaniowych.


W sprawie Centrum Działań na rzecz Praw Społecznych i Ekonomicznych przeciw Nigerii (155/96), dotyczącej przymusowych eksmisji i naruszeń podstawowych praw człowieka podczas eksploracji delty rzeki Niger, Afrykańska Komisja ds. Praw Człowieka i Obywatela orzekła, iż rząd Nigerii naruszył prawo ludzi do godziwych warunków zamieszkania. Zagwarantowane jest ono artykułami 14, 16 i 18(1) Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Obywatela. Decyzja ta jednak do tej pory nie została wprowadzona w życie.

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4181