Nigeria: Szokująco wysoki poziom przemocy wobec kobiet w domu – Amnesty International

Nigeria: Szokująco wysoki poziom przemocy wobec kobiet w domu

“Każdego dnia nigeryjskie kobiety są bite, gwałcone, a nawet mordowane przez członków swojej własnej rodziny za domniemane wykroczenia, takie jak nieprzygotowanie posiłku na czas czy odwiedzenie rodziny bez zgody męża,” powiedziała Stephane Mikala, zastępca dyrektora programu Afryki w Amnesty International. “Niestety za większą część przemocy wobec tych kobiet są odpowiedzialni mężowie, partnerzy i ojcowie – i rząd ma obowiązek je chronić.”


 


Czasami zdarzają się złośliwe ataki kwasem, które pozostawiają kobietom straszne oszpecenia, i jest to forma brutalnej kary znanej jako “kąpiel w kwasie”. Tego rodzaju przemoc ma na celu okaleczenie lub uśmiercenie i wiele kobiet poddanych “kąpieli w kwasie” umiera na skutek ataku.


 


“Takie i inne przejawy przemocy istnieją, ponieważ dyskryminujące przepisy traktują pobłażliwie niektóre formy przemocy wobec kobiet,” powiedział Eze-Anaba, reprezentant Projektu Ochrony i Pomocy Prawnej (LEDAP), który pomagał przy przeprowadzaniu badań. “Lekceważące reakcje policji oraz system sprawiedliwości, do którego ciężko dotrzeć, składają się na niepowodzenia tego kraju w obronie praw kobiet.


 


Przemoc wobec kobiet w domu postrzegana jest w Nigerii jako element prywatnej sfery życia i dlatego chroni się go przed dociekliwością z zewnątrz. Kultura milczenia jeszcze pogłębia piętno, którym naznaczona została ofiara, zamiast potępienia sprawców tego rodzaju zbrodni.


 


Jednakże coraz więcej kobiet i mężczyzn w Nigerii zwraca uwagę na niesprawiedliwość i dyskryminację wobec kobiet oraz na obronę praw kobiet i dziewczynek dotkniętych przemocą w domu. Jednym z głównych wyzwań jest fakt, że gwałty oraz inne przejawy przemocy w domu są zbyt często nigdzie nie zgłaszane i w rezultacie sprawcy rzadko stają przed sądem.


 


“System sprawiedliwości w naszym kraju niemal nie zapewnia ochrony kobietom dotkniętym przemocą w domu lub społeczności,” powiedział Itoro Eze-Anaba. Policja i sądy często oddalają sprawy o przemoc w domu, twierdząc że to problemy rodzinne, odmawiając przeprowadzenia śledztwa czy postawienia zarzutów. Ponadto te nieliczne ofiary gwałtów, które zbierają się na odwagę i zgłaszają sprawę do sądu, stykają się z poniżającymi procedurami zbierania dowodów, protekcjonalnością i dyskryminującymi reakcjami ze strony policji i sędziów, co daje im niewielką szansę na uzyskanie sprawiedliwości.


 


Dyskryminujące prawodawstwo jeszcze bardziej pogłębia problem przemocy wobec kobiet w Nigerii. Na przykład w nigeryjskim Kodeksie Karnym kara za nieprzyzwoitą napaść na mężczyznę jest wyższa niż na kobietę:


 


“Każdy kto bezprawnie i nieprzyzwoicie napada na mężczyznę popełnia przestępstwo i podlega karze więzienia na okres trzech lat.” (Paragraf 353)


 


“Każdy kto bezprawnie i nieprzyzwoicie napada na kobietę lub dziewczynkę popełnia wykroczenie i podlega karze więzienia na okres dwóch lat.” (Paragraf 360)


 


Zgodnie z niektórymi zaleceniami Amnesty International w kwestii rozwiązania problemu przemocy wobec kobiet w domu skierowanymi do rządu nigeryjskiego, władze powinny:  • monitorować przemoc wobec kobiet w domu;
  • zakazać prawnie przemocy wobec kobiet w domu i unieważnić prawa pozwalające swobodnie się jej rozwijać;
  • skończyć z dyskryminowaniem kobiet w systemie sprawiedliwości;
  •  przedsięwziąć skuteczne metody by wyplenić uprzedzenia społeczne wobec kobiet.

 


“Nigeryjski rząd musi podjąć natychmiastowe kroki, żeby wypełnić swoje zobowiązania wynikające z międzynarodowych przepisów o ochronie praw człowieka, łącznie z Konwencją o Eliminowaniu Wszelkich Przejawów Dyskryminacji wobec Kobiet, żeby zapobiegać przemocy wobec kobiet,” powiedziała Stephane Mikala.


 


“Odwaga poszczególnych kobiet, które głośno mówią o swoich przeżyciach związanych z przemocą, daje nadzieję innym i powinna być przyjmowana pełnym wsparciem ze strony władz Nigerii – łącznie z pomaganiem kobietom uciec przemocy, zapewnieniem ofiarom sprawiedliwości, oraz aktywnym promowaniem zmian w nastawieniu społeczeństwa, ażeby skończyć z przemocą wobec kobiet w domu.”


 


Aby znaleźć więcej informacji albo przeczytać kopię pełnego raportu wejdź na stronę: http://web.amnesty.org/library/index/engafr440042005

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Pomóż teraz!

Kwota może składać się jedynie z cyfr. Wartość musi być dodatnia
4386