Nowa publikacja Amnesty International: ?Daj słowo. Antologia poezji i opowiadań? – Amnesty International

Nowa publikacja Amnesty International: ?Daj słowo. Antologia poezji i opowiadań?

W tekstach odnaleźć można chęć powrotu do dzieciństwa, ale i ucieczkę przed nim; wspomnienia słoneczne i ciemne; idealny świat dziecka, ale też świat pełen zła, na które ono sobie w żaden sposób nie zasłużyło. Tytuł antologii jest żądaniem dzieci skierowanym do nas – dorosłych – abyśmy dali im słowo. Słowo, że zależy nam na prawach dzieci, na ich szczęściu i ich szczęśliwym dzieciństwie.

Poeci,  chcąc wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, już dali swoje słowa.

Książka jest zaproszeniem do zapoznania się z Zespołem AI ds. Dzieci, celami, które przyjął oraz ideami, którymi się kieruje. Twórcy tomiku liczą, że książka przyczyni się do lepszego zrozumienia problematyki praw dziecka, a także skłoni Czytelników do włączenia się w działalność Amnesty International.

Innym, niezmiernie istotnym dla realizowania założeń Zespołu, celem jest uzyskanie środków finansowych, pochodzących z darowizn od nabywców książki. Zachęcamy do przekazania dobrowolnego datku, który zrównoważy koszt przygotowania i druku książki oraz – być może – stanie się pierwszym krokiem do zaangażowania w pracę Zespołu. Pieniądze pomogą w realizowaniu projektów, których celem jest zwiększanie świadomości społecznej na temat ochrony i promocji praw dzieci.

-Daj słowo. Antologia poezji i opowiadań-, /red./ P. Doliński, M. Śmieiński, Wyd. Media Rodzina oraz Amnesty International Polska, Poznań 2007, stron 78.

Osoby zainteresowane otrzymaniem książki prosimy o kontakt z koordynatorem Zespołu AI ds. Dzieci, Mirosławem Śmieińskim mirek.smieinski(małpa)amnesty.org.pl

Podoba Ci się to co robimy? Nasze działania są możliwe dzięki regularnym darowiznom od osób prywatnych. Włącz się! Możesz zmienić lub uratować ludzkie życie!
Pomagaj prowadzić działania edukacyjne
Pomagaj wpływać na zmianę prawa
Pomagaj wysyłać badaczy do stref kryzysu

Działaj teraz!

Żądamy natychmiastowego zakończenia ataków na ludność cywilną Ukrainy!

3782